Izvor: eKapija | Petak, 18.09.2020.| 08:53
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Daje se u zakup obala u uvali Dobra luka na Luštici - Planirana izgradnja novog kupališta, minimalni iznos investicije 415.000 EUR

(Foto: Youtube.com/Screenshot)
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je javni poziv za zakup obale za izgradnju novih kupališta u Herceg Novom.

Kako se navodi u tenderu, predmetna lokacija nalazi se na poluostrvu Luštica, a riječ je o stjenovitoj obali i plaži u uvali Dobra luka na otvorenom moru u dužini od 185 metara u površine 3.133 m2, koja zahvata djelove kat.parcela 1536/1 i 1533 KO Brguli. Lokacija se daje u zakup sa pripadajućim akva prostorom, obuhvatajući postojeću obalu i planirano kupalište koje će biti izgrađeno na osnovu odobrenja nadležnih organa, sa pripadajućim akva prostorom.

- Uvažavajući da se lokacija nalazi u obuhvatu granica Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora i njegove zaštićene okoline, upisanog na Listi svjetske baštine UNESCO-a, čije su granice definisane Zakonom o zaštiti prirodnog i kulturno–istoriskog područja Kotora izabrani ponuđač je dužan da pribavi Konzervatorke uslove i da izgradnju realizuje u skladu sa Konzervatoriskim uslovima i Konzervatorskim projektom - navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Za realizaciju planiranih radova potrebno je kod nadležnog organa sprovesti proceduru procjene uticaja na životnu sredinu u okviru koje ce se elaboratom posebna pažnja obratiti na uticaj i zaštitu morskog i obalnog biodiverziteta i ekosistema. U Atlasu Crnogorskih plaža i kupališta za opštinu Herceg Novi predmetno kupalište je označeno kao lokacija 27B.

Ovo morsko dobro daje se u zakup na period od maksimalno 25 godina. Rok realizacije je najviše četiri godine od dana zaključenja ugovora. Minimalna cijena godišnjeg zakupa je jedan euro po kvadratu, a bankarska garancija ponude ne smije biti manja od 10.000 EUR.

Davanje u zakup vrši se putem prikupljanja ponuda.

Ponuđač može biti domaće ili strano fizičko lice, privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik pojedinačno ili kao grupa ponuđača u zajedničkoj ponudi, konzorcijum koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva.

U sklopu svoje ponude, ponuđači moraju, između ostalog, dostaviti i investicioni plan za predmetno područje, a minimalni iznos investicije iznosi 415.000 EUR.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 19. oktobar 2020. godine do 13 časova, dok će se njihovo javno otvaranje održati istog dana u 13:30.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.