Nabavka betona Luka Bar a.d. Crna Gora pon 03.10.2022.
(Nabavka male vrijednosti) Potporni zid u Sutorini Opština Herceg Novi pon 03.10.2022.