Razni prehrambeni proizvodi po partijama BOLNICA DR. JOVAN BULAJIĆ NIKŠIĆ pet 31.12.2021.
Nabavka prehrambenih proizvoda OPŠTA BOLNICA BLAŽO ORLANDIĆ Bar pet 31.12.2021.
Radne mašine za potrebe rekultivacije Rudnik uglja Pljevlja pet 31.12.2021.
Nabavka i ugradnja nove kamionske vage na lokaciji postojeće Luka Bar a.d. Crna Gora čet 30.12.2021.
Nabavka prehrambenih proizvoda-riba J.U.DOM UČENIKA I STUDENATA PODGORICA pon 27.12.2021.