Nabavka prehrambenih artikala JZU Specijalna bolnica Vaso Ćuković Risan pet 30.09.2022.
Nabavka prehrambenih proizvoda DOM UČENIKA I STUDENATA SPASIĆ-MAŠERA KOTOR pet 30.09.2022.
Partija 3: Meso J.P.U. DRAGAN KOVAČEVIĆ NIKŠIĆ sre 28.09.2022.
Partija 5: Razni prehrambeni proizvodi J.P.U. DRAGAN KOVAČEVIĆ NIKŠIĆ sre 28.09.2022.
(Nabavka male vrijednosti) Partija 4: Svježe voće i povrće J.P.U. DRAGAN KOVAČEVIĆ NIKŠIĆ sre 28.09.2022.