Tenderi
Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Tip ponude
Važenje tendera
Datum objave

Od

Do

 
Agro
Naručilac:
Opšta bolnica Danilo I Cetinje
Energija
Naručilac:
Dom zdravlja Bar
Industrija
Naručilac:
Rudnik uglja Pljevlja
Građevina
Naručilac:
Opština Bar
Saobraćaj
Naručilac:
Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd
Finansije
Naručilac:
Klinički centar Crne Gore
IT, Telekomunikacije
Naručilac:
TRŽNICE I PIJACE D.O.O. PODGORICA
Turizam, sport, kultura
Naručilac:
Zavod za školstvo Crna Gora
Nekretnine
Naručilac:
AD Turjak Rožaje
Sudske prodaje/Stečajevi
Naručilac:
Javni izvršitelj Aleksandra Tomković Vukoslavčević Podgorica, MFI Klikloan doo Podgorica