Tenderi
Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Tip ponude
Važenje tendera
Datum objave

Od

Do

 
Agro
Tender:
Naručilac:
D.O.O. Sportski centar Cetinje
Energija
Naručilac:
Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica
Industrija
Naručilac:
Klinički centar Crne Gore, Podgorica
Saobraćaj
Naručilac:
nabavka avio karata i putnih osiguranja za službena putovanja zaposlenih i hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu, 72/20 - Crnogorski elektrodistributivni sistem doo Podgorica
Finansije
Naručilac:
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore
IT, Telekomunikacije
Naručilac:
Klinički centar Crne Gore, Podgorica
Turizam, sport, kultura
Naručilac:
J.U. Kulturni Centar Nikola Djurković Kotor
Zdravstvo
Naručilac:
Klinički centar Crne Gore, Podgorica
Nekretnine
Naručilac:
Ministarstvo finansija Republike Crne Gore
Sudske prodaje/Stečajevi
Naručilac:
Privredni sud Crne Gore, Stečajna masa preduzeća za proizvodnju, promet i usluge Export-imoprt Euromix-consulting doo u stečaju Podgorica