Tenderi
Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Tip ponude
Važenje tendera
Datum objave

Od

Do

 
Agro
Naručilac:
J.U.DOM UČENIKA I STUDENATA PODGORICA
Energija
Naručilac:
EPCG Željezara doo NIkšić
Industrija
Naručilac:
Rudnik uglja Pljevlja
Građevina
Naručilac:
Elektroprivreda Crne Gore ad Nikšić
Saobraćaj
Naručilac:
Montecargo ad Podgorica
Finansije
Naručilac:
Klinički centar Crne Gore
IT, Telekomunikacije
Naručilac:
Opština Pljevlja
Zdravstvo
Naručilac:
Jzu opšta bolnica Blažo Orlandić Bar
Nekretnine
Naručilac:
Komunalno Lim doo Bijelo Polje
Sudske prodaje/Stečajevi
Naručilac:
Javni izršitelj Veselin Šćepanović Bar