Tenderi
Pojmovi za pretragu
Teritorije
Tip ponude
Važenje tendera
Datum objave

Od

Do

 
Energija
Naručilac:
Crnogorski elektrodistributivni sistem doo Podgorica
Industrija
Naručilac:
ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE
Građevina
Naručilac:
Opština Pljevlja
Finansije
Naručilac:
Opšta bolnica Blažo Orlandić Bar
IT, Telekomunikacije
Naručilac:
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore
Turizam, sport, kultura
Naručilac:
Uprava za kadrove Podgorica
Zdravstvo
Naručilac:
Uprava za imovinu Podgorica
Nekretnine
Naručilac:
Opština Bar
Sudske prodaje/Stečajevi
Naručilac:
Javni izvršitelj Aleksandra Tomković Vukoslavčević Podgorica, OTP debt collection d.o.o. Podgorica