(Nabavka male vrijednosti) Elisa kitovi-rezidue veterinarskih ljekova i mikotoksina JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore sre 28.07.2021.
Kalibracioni standardi za Jedinicu za analitiku radionuklida JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore sre 28.07.2021.
Imunoaffinity kolone JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore sre 28.07.2021.