Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Datum objave

Od

Do

 
Prodaja imovine stečajnog dužnika-stambeni prostor na ko Budva ističe: pet 26.11.2021. | objavljen: sre 27.10.2021. Kolniks doo u stečaju Nikšić
Prodaja imovine izvršnog dužnika-stambeni prostor ističe: čet 18.11.2021. | objavljen: sre 27.10.2021. Javni izvršitelj Branka Samardžić Kotor
Prodaja nepokretnosti hipotekarnog dužnika-livada, stambena zgrada, garaža KO Mrčevac ističe: pet 05.11.2021. | objavljen: sre 27.10.2021. Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
Prodaja nepokretnosti hipotekarnog dužnika-garaža, poslovni prostor KO Žabljak ističe: pet 12.11.2021. | objavljen: sre 27.10.2021. Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-stambena zgrada i livada na KO Risan ističe: pet 19.11.2021. | objavljen: sre 27.10.2021. Javni izvršitelj Darko Rajković iz Budve i NLB CRNA GORA
Prodaja imovine izvršnog dužnika-nepokretnosti na ko Petrovac ističe: pet 19.11.2021. | objavljen: sre 27.10.2021. Javni izvršitelj Darko Rajković iz Budve, OTP Factoring Montenegro doo Podgorica
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-voćnjak, pašnjak na ko Maine ističe: pet 19.11.2021. | objavljen: sre 27.10.2021. Javni izvršitelj Darko Rajković iz Budve, OTP debt collection d.o.o. Podgorica
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-stambeni prostor, nestambnei prostor na ko Prijevor II ističe: pet 19.11.2021. | objavljen: sre 27.10.2021. Javni izvršitelj Darko Rajković iz Budve, OTP debt collection d.o.o. Podgorica
Prodaja nepokretnosti hipotekarnog dužnika-zemljište, porodična stambena zgrada na ko Ibarac I ističe: čet 04.11.2021. | objavljen: sre 27.10.2021. Advokat Milena Labović, Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
Prodaja imovine izvršnog dužnika-nepokretnosti na ko Bečići ističe: čet 18.11.2021. | objavljen: sre 27.10.2021. Javni izvršitelj Darko Rajković iz Budve, Prva banka Crne Gore Podgorica