Prodaja nepokretnosti hipotekarnog dužnika-zgrada, njiva, livada Hipotekarna banka a.d. Podgorica uto 20.04.2021.
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-stambena zgrada na ko Doljani Javni izvršitelj Aleksandra Tomković Vukoslavčević Podgorica, OTP debt collection d.o.o. Podgorica uto 20.04.2021.
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-nestambeni i stambeni prostor na ko Masline Javni izvršitelj Aleksandra Tomković Vukoslavčević Podgorica, OTP debt collection d.o.o. Podgorica uto 20.04.2021.
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-zemljište, porodična stambna zgrada na ko Bare Javni izvršitelj Aleksandra Tomković Vukoslavčević Podgorica, OTP debt collection d.o.o. Podgorica uto 20.04.2021.