Tematski bilten

Turizam i ugostiteljstvo – U susret novim trendovima

NavMenu

Crna Gora - Sledeća velika svjetska destinacija za MICE turizam

Podeli
Najpopularnija korporativna i incentive putovanja - sa jednog od događaja koji je organizovala agencija Talas-M (Foto: Talas-M/Anđela Rubežić)Najpopularnija korporativna i incentive putovanja - sa jednog od događaja koji je organizovala agencija Talas-M
MICE turizam (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) predstavlja šansu za crnogorski turizam - produžava sezonu, otvara prilike za nove investicije, a poznato je i da poslovni turisti po pravilu spadaju u visokoplatežne kategorije gostiju, što dalje utiče na rast prihoda. Naša zemlja već zauzima značajnu poziciju kada je riječ o ovoj vrsti putovanja, a tokom poslednjih nekoliko godina interesovanje za Crnu Goru dodatno raste. Tome je doprinijelo otvaranje luksuznih hotela i rizorta širom zemlje, a osim primorja, sve prepoznatiji postaje i sjever države.

Izazovi kada je riječ o razvoju ove vrste turizma svakako postoje, a sagovornici eKapije saglasni su da su među najvećima nerazvijena putna infrastruktura i loša avio povezanost. Takođe, osjetan je i nedostatak velikog kongresnog centra koji bi omogućio i organizaciju većih kongresa.

Crnogorski kongresni biro - Montenegro Convention Bureau (MCB) koji posluje u okviru Nacionalne turističke organizacije (NTO) posvećen je unapređenju i jačanju kapaciteta za razvoj MICE turizma, kreiranju brenda i promociji Crne Gore kao atraktivne destinacije za organizaciju raznovrsnih poslovnih događaja, poput konferencija, kongresa, poslovnih sastanaka, motivacionih (incentive) putovanja i drugih.

Kako je u razgovoru za eKapiju kazala direktorica Crnogorskog kongresnog biroa Aleksandra Maksimović, zajedno sa svojim članovima - predstavnicima turističke privrede i lokalnih turističkih organizacija, aktivno promovišu ponudu destinacije za poslovna putovanja na najrelevantnijim specijalizovanim sajmovima i događajima u ovom sektoru.

- To predstavlja priliku za susret sa profesionalnim organizatorima događaja (hosted buyers) iz cijelog svijeta, te dalje pozicioniranje destinacije na mapi poslovnog turizma - kazala je Maksimović za naš portal.

Prema njenim riječima, učešće na ovim sajmovima iz godine u godinu potvrđuje primjetan trend rasta interesovanja organizatora događaja za Crnu Goru, koja postaje sve popularnija na listi MICE destinacija.

- Takođe, ponudu promovišemo i putem učešća na specijalizovanim poslovnim radionicama u inostranstvu, kao i putem organizacije studijskih posjeta zainteresovanih organizatora događaja sa različitih tržišta, koje pored izleta i upoznavanja hotelskih kapaciteta uključuju i poslovne radionice sa turističkom privredom u zemlji - dodala je.


Ogroman potencijal za razvoj MICE turizma - Crna Gora sve popularnija destinacija

Maksimović kaže da je Crna Gora destinacija koja ima izuzetan potencijal za ovaj vid turizma, što predstavlja ogromnu šansu za produženje sezone i ostvarivanje većih prihoda od turizma, budući da se poslovna putovanja odvijaju van glavne turističke sezone, kao i da je potrošnja turiste na poslovnom putovanju značajno veća od potrošnje prosječnog turiste.

- Sa otvaranjem novih hotela visokih kategorija, Crna Gora se ubrzano razvija kao MICE destinacija. Da smo na dobrom putu, potvrđuje činjenica da je tražnja sve veća, kao i da je broj poslovnih događaja koji se organizuju u našoj zemlji u porastu. Ipak, ima još puno prostora za unapređenje kapaciteta i na prvom mjestu aviodostupnosti destinacije, u pravcu podizanja konkurentnosti - pojašnjava.

Aleksandra Maksimović (Foto: Privatna arhiva)Aleksandra Maksimović
Kada je riječ o kapacitetima, glavna komparativna prednost Crne Gore je prisustvo hotela visokih kategorija renomiranih hotelskih brendova, koji raspolažu potrebnim sadržajima i opremom u skladu sa svjetskim standardima i apsolutno mogu da odgovore visokim očekivanjima MICE posjetilaca.

- Upravo, u cilju dodatnog podizanja kvaliteta crnogorskog poslovnog turizma, u toku je reorganizacija MCB koja prije svega podrazumijeva standardizaciju i sertifikovanje članova, u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama relevantnih institucija iz ove oblasti. Članovi, u odgovarajućim kategorijama, mogu biti hoteli, lokalne turističke organizacije, turističke agencije i druga pravna lica koja su registrovana za pružanje usluga iz oblasti MICE turizma - kaže naša sagovornica dodajući da podršku pružaju i kroz Program podsticajnih mjera koji donosi Vlada Crne Gore.

- Prethodne godine je kroz ovaj program Nacionalna turistička organizacija Crne Gore dodijelila sredstva za unapređenje kapaciteta za ovaj vid turizma i organizovanje MICE događaja - kaže Maksimović.


Mogućnost razvoja Crne Gore kao cjelogodišnje destinacije

Na značaj razvoja MICE turizma ukazuju i iz Privredne komore Crne Gore, ističući da uspješan i visokokvalitetni turizam zavisi od privlačnosti destinacije tokom čitave godine, a jedan od najkritičnijih aspekata našeg turizma jeste koncentracija na relativno kratak period godine. Stoga, ističu, Crna Gora mora da bude prepoznata kao destinacija koju je vrijedno posjetiti tokom cijele godine.

- Cjelovita turistička ponuda podrazumijeva produženje sezone uz istovremeno razvoj posebnih oblika turizma kao što su: zdravstveni, avanturistički, kulturni, kongresni turizam... Na sjednicama Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore, privrednici su potencirali značaj razvoja kongresnog turizma, promocije Crne Gore na specijalizovanim kongresnim sajmovima i inicirali izradu specijalizovanog web portala koji će služiti kao centralno mjesto za prezentaciju kongresnog i incentive turizma u Crnoj Gori za kongresnu industriju – kazali su iz PKCG za naš portal.

Poseban naglasak stavljen je na upravo na MICE segment koji privlači goste upoznate s vrijednostima cirkularne ekonomije i zelenih politika, te podstiče rast prihoda i donosi dodatnu vrijednost.

- Razvoj poslovnog turizma ključan je za produženje sezone i ostvaranje vizije Crne Gore kao cjelogodišnje destinacije s većim prihodima, s obzirom na to da se poslovna putovanja realizuju izvan glavne turističke sezone i poslovni turisti troše znatno više od prosječnih - ističu iz Komore.

Ako govorimo o konkretnim brojkama, Aleksandra Maksimović navodi da je, prema istraživanju EUROSTAT-a, udio poslovnih putovanja u ukupnoj potrošnji turista tokom 2022. godine iznosio 13%, a najveću prosječnu potrošnju po noći ostvarili su turisti na poslovnom putovanju, 2,1 puta više u poređenju sa turistom na odmoru.

- Takođe, istraživanja predviđaju da će ukupan porast globalnog segmenta poslovnih putovanja do 2032. godine iznositi 13,1%. Nažalost, ne raspolažemo konkretnim podacima za Crnu Goru, shodno tome da sistem evidentiranja turista ne tretira posebno kategoriju MICE turista - pojašnjava Maksimović.

MICE putovanja utiču i na rast prihoda - Poslovni turisti troše znatno više od prosječnih (Foto: sheff/shutterstock.com)MICE putovanja utiču i na rast prihoda - Poslovni turisti troše znatno više od prosječnih

Incentive i korporativna putovanja najpopularnija

Kada je riječ o vrsti događaja koja se najčešće organizuju, Maksimović ističe da sve više raste popularnost Crne Gore kao destinacije za korporativna putovanja i incentive, odnosno motivaciona putovanja.

- O tome govori i činjenica da se u našoj zemlji održavaju prestižni poslovni događaji, među kojima bih istakla M&I Europe Luxe forum, B2B događaj za profesionalce u oblasti poslovnog turizma, sa posebnim fokusom na luksuzni turizam, koji je održan prošle jeseni, u Porto Montenegru, a prilika da Crna Gora bude domaćin ovakvog događaja bila je od izuzetne važnosti za promociju zemlje kao destinacije za MICE turizam - navodi.

Kada je riječ o prednostima Crne Gore kao destinacije, pored pomenute koncentracije renomiranih luksuznih hotelskih brendova na malom prostoru, čiji broj iz godine u godinu raste, te unaprijeđene ponude hotela sa konferencijskim sadržajima, Maksimović ističe i mediteransku klimu, nesvakidašnju prirodu koja nudi mogućnost za organizaciju nezaboravnih izleta, bogatu gastronomsku ponudu, kao i činjenicu da smo na oko svega dva sata leta udaljenosti iz većine evropskih centara.

- Sa prosječno oko 240 sunčanih dana u godini, raznovrsnošću ponude na malom prostoru i velikim potencijalom za avanturistički i "event" turizam Crna Gora je sve atraktivnija MICE destinacija - poručuje Aleksandra Maksimović.

Sve prednosti koje je navela, smatra sagovornica eKapije, pružaju odličnu platformu za organizaciju uspješnih poslovnih događaja različitih vrsta.

- Na prvom mjestu incentive događaja, tj. motivacionih putovanja koje organizuju kompanije za svoje zaposlene. Budući da ne raspolažemo velikim kongresnim kapacitetima, Crna Gora je idealna za konferencije koje okupljaju 300-500 učesnika. Takođe, naša zemlja je sve popularnija kao destinacija za vjenčanja, što je segment kojem poklanjamo posebnu pažnju u promociji - kaže Maksimović dodajući da će i dalje nastaviti da rade na promociji poslovnog turizma, prateći trendove i inovacije u industriji.

- Sve sa ciljem da osiguramo da Crna Gora bude među prvim destinacijama na listi izbora za organizaciju poslovnih događaja i vodeća evropska incentive destinacija - poručuje.

Ako govorimo o najpopularnijim destinacijama kada je riječ o MICE putovanjima, naša sagovornica navodi da su, imajući u vidu da je najveći broj hotela visokih kategorija i hotela sa konferencijskim sadržajima smješten na primorju, najatraktivniji gradovi u Boki, te Budva sa hotelom Splendid Resort&Spa, koji ima najveće kongresne kapacitete u Crnoj Gori i samim tim je domaćin najvećeg broja konferencija i kongresa.

- Osim toga, zadovoljstvo mi je što mogu konstatovati da sa razvojem kongresnih kapaciteta Podgorica postaje sve konkurentnija kao jedna od vodećih kongresnih destinacija u zemlji. Pored rastućeg broja hotela sa konferencijskim sadržajima, glavni grad raspolaže i Muzičkim centrom koji je sertifikovani član MCB kao kongresni centar koji nudi mogućnosti za organizaciju različitih vrsta događaja - kaže Maksimović.

Kako dodaje, blizina aerodroma i turističkih atrakcija kako primorskog, tako i sjevernog regiona zemlje, dodatne su prednosti Podgorice kao MICE destinacije.

- Istakla bih da se sa otvaranjem novih hotela i planiranim ulaganjima Kolašin sve više profiliše kao atraktivna destinacija za poslovna putovanja, što će doprinijeti produženju sezone i stvaranju cjelogodišnje destinacije.

Talas-M osvojio je World Travel Awards, kao najbolja kompanija za upravljanje destinacijama - Snežana Vejnović u sredini (Foto: www.worldtravelawards.com)Talas-M osvojio je World Travel Awards, kao najbolja kompanija za upravljanje destinacijama - Snežana Vejnović u sredini

Talas-M u Crnu Goru doveo brojne svjetske kompanije

Talas-M jedna je od prvih turističkih agencija koja je počela da se bavi MICE turizmom u Crnoj Gori. Kako je za eKapiju kazala direktorica ove agencije Snežana Vejnović, upravo je ova vrsta turizma izuzetno važna za Crnu Goru.

- Najprije, produžava turističku sezonu i pruža ekonomske koristi za cijelu privredu koja je uključena u pružanje usluga. Drugo, sa ovim tipom gostiju otvara se mogućnost za ponovne turističke posjete i eventualne investicije. Takođe, poznato je da su MICE turisti obično visokoplatežne kategorije gostiju - kaže Vejnović.

Zemlja, kako navodi, već dugi niz godina zauzima značajno mjesto na MICE mapi i postaje sve prepoznatljivija destinacija. Ona takođe ističe činjenicu da su ovom trendu u značajnoj mjeri doprinijeli luksuzni hotelski kapaciteti koji, promovišući svoje brendove, promovišu i destinaciju u cjelini.

- Kada se prisjetim situacije od prije deset godina, mogu reći da smo uložili mnogo truda i finansijskih sredstava u promociju Crne Gore kao destinacije za MICE turizam. Veliko mi je zadovoljstvo što su naši napori urodili plodom. Povratne informacije od strane profesionalaca koji se bave MICE turizmom su izvanredne i dalje stižu. Nedavno smo imali grupu iz Ujedinjenog Kraljevstva i naš klijent nam je rekao da smo mu "stvorili problem" jer će teško pronaći destinaciju, program i uslugu koja će nadmašiti doživljaj koji su učesnici imali u Crnoj Gori. To je za nas dodatni motiv da nastavimo da težimo izvrsnosti u ovoj industriji - navodi.

Upravo je agencija Talas-M u partnerstvu sa hotelom Regent, prošle godine bila domaćin M&I Luxe događaja, što je bio sjajan doprinos promociji Crne Gore na MICE tržištu.

- Na ovom događaju prisustvovalo je 150 profesionalaca iz ove industrije, a povratne informacije učesnika bile su više nego zadovoljavajuće. Ponosni smo na uspješnu realizaciju ovog događaja i želim se ovom prilikom zahvaliti svim lokalnim partnerima koji su doprinijeli našem zajedničkom uspjehu - kaže Vejnović.

I u agenciji Talas-M smatraju da Crna Gora kao destinacija najprije pogodna za sastanke i incentive putovanja. Njihovo iskustvo pokazuje da je najveće interesovanje za južni dio Crne Gore, ali ne zanemaruju ni sjever države.

- Smatramo da kombinacija oba dijela nudi raznolikost programa i doživljaja. Najava otvaranja hotela sa pet zvjezdica na sjeveru ohrabruje nas dodatno. Naši klijenti najčešće dolaze iz Evrope, a primjećujemo rast interesovanja s tržišta Južne Afrike, Meksika i Sjedinjenih Američkih Država. Potencijala ima mnogo, ali ovaj vid turizma zahtijeva specifičnu promociju - poručuje naša sagovornica.

Talas-M je tokom dugogodišnjeg rada sarađivao sa kompanijama iz raznih industrija, a Air Bus, Mercedes benz, Axa osiguranje, Chanel, Nestle, Visa mastercard, IBM, Microsoft, Merz, Huawei, Uber, Ernst&Young, Siemens, Annexus su samo neki od klijenata.

Snežana Vejnović kaže da je raduje što se ponuda i potražnja poboljšavaju iz godine u godinu. Kvalitet usluga se povećava, a otvaraju se i novi sadržaji koji obogaćuju našu ponudu.

- Imamo priliku biti kreativni u kreiranju programa za naše klijente. Današnji klijenti traže autentičnost i vode računa o održivom razvoju i uticaju na životnu sredinu. Svjesni smo koliko je održivost važna, pa smo prije nekoliko godina uveli ISO standard EMS (Sistem za upravljanje životnom sredinom), a takođe možemo s ponosom reći da smo jedna od rijetkih agencija koja posjeduje sertifikat Biosphere Sustainable Lifestyle za održivi turizam. To je garancija za ekološku, ekonomsku i socio-kulturnu ravnotežu koja zadovoljava potrebe modernih putnika, te označava kontinuirani napredak ka održivim ciljevima "Horizonta 2030" postavljenim od strane Ujedinjenih Nacija - kaže sagovornica eKapije.

Dodaje i da je na svečanoj ceremoniji u Berlinu 6. marta, Talas Montenegro DMC osvojio prestižnu nagradu 2024 World Travel Awards, kao najbolja kompanija za upravljanje destinacijama (Destination Management Company) u Crnoj Gori za 2024. godinu.

- Ovu nagradu shvatamo kao naš doprinos razvoju same destinacije na MICE trzištu - ističe Vejnović.

Avio dostupnost jedan od vodećih problema (Foto: Dabarti CGI/shutterstock.com)Avio dostupnost jedan od vodećih problema

Avio dostupnost i infrastruktura najveći izazovi

Govoreći o izazovima kada je riječ o MICE turizmu, Aleksandra Maksimović kaže da je, budući da avio povezanost najčešće igra odlučujuću ulogu prilikom odabira destinacije za organizaciju događaja, unapređenje aviodostupnosti na cjelogodišnjem nivou najveći izazov i nužan preduslov za razvoj Crne Gore kao MICE destinacije.

- Ono što su dodatni nedostaci i na čemu je potrebno dalje raditi jeste izgradnja kongresnog centra većih kapaciteta koji bi mogao privući kongrese većeg obima. Takođe, posebnu pažnju prilikom organizacije događaja potrebno je posvetiti principima održivosti, digitalizaciji, upotrebi vještačke inteligencije i inovativnih tehnologija, kako bismo bili konkurentni. Naravno, pored razvoja proizvoda, adekvatna promocija je nužan korak na putu razvoja kongresnog turizma u Crnoj Gori - kazala nam je Maksimović.

Sa njom je saglasna i Snežana Vejnović, dodajući da pored loše avionske dostupnosti, jedan od glavnih izazova je i nedovoljno razvijena infrastruktura.

- Nedostaje nam osnovna infrastruktura, što ograničava rast na ovom tržištu. Ono što utiče na cijelu destinaciju i cijelu turističku privredu, utiče i na nas. Na jednom promotivnom događaju u SAD, nakon prezentacije destinacije, naša predstavnica je šaljivo rekla: "Destinacija ne bi bila tako posebna ako bi do nje svako mogao doći". Danas je mnogo lakše nego prije par godina, jer se generalni nivo usluge kod nekih partnera u Crnoj Gori značajno podigao, pa su zahtjevi najzahtjevnijih gostiju zadovoljeni. Međutim, nekontrolisana gradnja, loša infrastruktura i neodržavanje životne sredine mogu znatno uticati na razvoj MICE turizma u Crnoj Gori. Dostupnost Crne Gore je sljedeća izuzetno važna karika koja nam zasad ne ide naruku, ali vjerujemo da će se to uskoro promijeniti. Strateški je važno raditi na dugoročnom planu razvoja MICE turizma, marketinga i promocije Crne Gore na specijalizovanim skupovima profesionalaca iz ove industrije - zaključuje Vejnović.

Kada je riječ o unapređenju ponude kongresnog, odnosno MICE turizma, iz Privredne komore kažu da destinacija prije svega mora da ima adekvatnu infrastrukturu.

- To uključuje kongresne centre, dvorane, sale za sastanke, konferencijske sobe i ostale objekte koji mogu primiti veliki broj ljudi i pružiti tehničku podršku za održavanje skupova - navode.

Takođe, destinacija mora imati kvalitetan smještaj u, ili u blizini mjesta održavanja skupa, koji će zadovoljiti potrebe poslovnih putnika. Od posebnog značaja je dostupnost i dobra povezanost, sa posebnim akcentom na avio dostupnost.

- Destinacija mora biti dobro povezana sa drugim dijelovima svijeta, kako bi bilo lakše dolaziti na skupove. Takođe, važno je da destinacija ima dobru infrastrukturu i usluge javnog prevoza, kako bi se učesnici mogli lako kretati - navode iz Komore.

Važno je i da destinacija nudi različite aktivnosti koje mogu zainteresovati učesnike skupa, kako bi imali raznoliko iskustvo tokom boravka.

- Na kraju, tu je pružanje visokog nivoa usluge hrane i pića, te pružanje dodatnih usluga, kao što su prevoz i organizacija slobodnog vremena. Kada sve ovo uzmemo u obzir, onda zaključujemo da ima još dosta posla - poručuju iz PKCG.

Dragana Obradović