Tematski bilten

Turizam i ugostiteljstvo – U susret novim trendovima

NavMenu

Klimatizacija sa 5* u hotelima

Podeli
Hotel Regent, Tivat (Foto: Trox)Hotel Regent, Tivat
Hotelski gosti imaju visoka očekivanja i individualne potrebe. Kada je riječ o klimi, neko voli da mu u sobi bude svježe i prohladno, a nekome su prijatnije više temparature. Ali svako daje prednost tišini i estetskom ugođaju, tako da će se svi složiti da idealna klimatizacija u hotelu treba da bude neupadljiva, nečujna i neprimijetna.

Komponente modernih sistema tehnologije gradnje međusobno komuniciraju i koordinišu se zahvaljujući inovativnim sistemima automatike. Njihovom integracijom u centralni sistem nadzora i upravljanja povećava se bezbjednost i funkcionalnost čitavog sistema. Osim toga time se osigurava fleksibilno i energetski efikasno korišćenje objekata. Sistem se automatski prilagođava parametrima koji se mijenjaju i omogućava klimatizaciju i ventilaciju prema potrebama, što je čini efikasnijom.

Hotel Marriott, Skoplje (Foto: Trox)Hotel Marriott, Skoplje

TROX komponente širom svijeta osiguravaju hotelskim gostima ne samo ugodnu klimu zahvaljujući svojim elementima za distribuciju vazduha, već i bezbjednost na najvišem nivou zahvaljujući komponentama i sistemima za zaštitu od požara i kontrolu dima. Krenite sa nama u šetnju kroz jedan hotel gdje možete upoznati neke od proizvoda njemačke kompanije TROX, koji nalaze svoju primjenu u različitim područjima industrije ugostiteljstva.


Predvorje/recepcija

U predvorju se najčešće koriste sistemi sa mješovitim principom ventilacije. Vrtložni difuzori su tu da obezbijede ugodnu klimu u predvorju. Vrtložni difuzori XARTO i AIRNAMIC su inovativni plafonski difuzori, koji obezbjeđuju tiho ubacivanje i optimalno vrtloženje vazduha, što ispunjava najstrože zahtjeve za komforom.

Hotel Ramonda, Rtanj (Foto: Trox)Hotel Ramonda, Rtanj

Mlaznice DUK i TJN se često koriste u velikim i visokim predvorjima, gdje vazduh mora da pređe velike distance. Mogu se podešavati bilo ručno bilo pomoću pokretača, čime se vazdušni mlaz prilagođava trenutnim potrebama.

Podni difuzori FBA su koncipirani za velika opterećenja i upotpunjavaju postojeća konvekciona strujanja u zonama gdje se gosti zadržavaju, što obezbjeđuje ciljano odvođenje lokalnih termičkih opterećenja.


Hotelske sobe

Mogućnost da gost indivudualno podešava klimu u svojoj sobi i uživa u savršenom komforu prema svojim potrebama predstavlja značajnu kompetitivnu prednost za hotelijere. Soba za goste predstavlja relativno mali prostor koji, međutim, postavlja velike zahtjeve kada se radi o tehnici klimatizacije, koja treba nevidljivo da bude integrisana u arhitekturu, da bude efikasna i ekonomična, indivudualno podesiva, tiha i bez efekta promaje i da njome može centralno da se upravlja, kako bi se prilagođavala promjenljivim opterećenjima.

Indukcioni uređaji DID-E su razvijeni sa primarnim zadatkom da gost tokom sna ničim ne bude ometan. Ovaj sistem ventilacije obezbjeđuje tihu i efikasnu klimatizaciju. Nevidljivo se integrišu u spuštene plafone, koji se najčešće nalaze na ulazu u sobu i predviđeni su za grijanje i hlađenje kako za manje, tako i za veće sobe. Gost ima mogućnost da podešava klimatizaciju prema svojim potrebama.

Hotel Styles, Piding (Foto: Trox)Hotel Styles, Piding

Uređaji za regulaciju protoka vazduha obezbjeđuju dovođenje varijabilne količine vazduha prema potrebama.


Hodnici

Oni se najčešće nalaze u unutrašnjem području hotelske zgrade, u njima hotelski gosti borave kratko, ali saobraćaj ljudi kroz njih umije da bude intenzivan. Stoga je i ovde potrebno obezbijediti dovoljnu količinu vazduha. Plafonski difuzori PASSCLEAN su koncipirani tako da smanjuju zaprljanost, a plafonski difuzori ADLR zahvaljujući radijalnom kretanju vazduha obezbjeđuju visok stepen ugodnosti.


Kupatilo

Automatski ventilacioni ventil ATVC-100 ima električni pogon i izvrstan je za brze izmjene vazduha i izvlačenje vlage. Ventil je obično zatvoren ili samo malo otvoren, a veća količina vazduha se izvlači tek nakon što se da kontakt pritiskom prekidača za svjetlo.


Bar i restoran

Kada su kapaciteti popunjeni, osoblje u restoranu, a i sistem za klimatizaciju suočavaju se sa velikim izazovima - sve mora da se odvija tiho, neprimjetno i bez turbulencija.

Rešetke X-Grille u varijantama Basic i Cover su prave zvijezde među rešetkama, a varijanta Cover se u svom punom sjaju prikazuje u linearnoj postavci. One ne privlače samo oko arhitekte, već ih i projektanti rado biraju, jer su sigurni da su odabrali rešetku sa najboljim aerodinamičnim i akustičkim karakteristikama.

Linijski difuzori PureLine su tu za sve one koji prednost daju diskretnim i tihim difuzorima za distribuciju vazduha, koji uz to doprinose tome da se plafon oko njih manje prlja.

Vrtložni difuzori AIRNAMIC zahvaljujući svojim inovativnim lamelama obezbjeđuju tiho ubacivanje i većih količina vazduha uz optimalno vrtloženje.

Hotel Crowne Plaza, Beograd (Foto: Trox)Hotel Crowne Plaza, Beograd


Konferencijska sala

Da bi se postigao maksimalan stepen ugodnosti korisnika konferencijskih sala i da bi se održala njihova budnost, potrebno je obezbijediti dovoljnu količinu svježeg vazduha u zavisnosti od veličine prostorije i količine ljudi koji će u njoj boraviti.

VARYCONTROL uređaji za regulaciju protoka vazduha imaju na sebi elektronske ili pneumtske regulacione komponente. Njima se podešavanjem količine dovodnog vazduha individualno reguliše temeratura i/ili kvalitet vazduha u prostoriji. Ubacuje se samo onoliko vazduha, koliko je potrebno, čime se štedi energija.

Vrtložni difuzori TDV-SilentAIR osvajaju ne samo svojim izgledom, već i velikim količinama vazduha, koje mogu da ubacuju uz nizak nivo buke. Vrtložno horizontalno ubacivanje vazduha i visoka indukcija obezbjeđuju brzo izjednačavanje temperature i brzo smanjivanje brzine vazduha. Vrtložni difuzori XARTO su tu da budu i element kreativnog osmišljavanja izgleda plafona - istrujna ploča se proizvodi u velikom broju okruglih i četvrtastih varijanti.

Hotel Crowne Plaza, Beograd (Foto: Trox)Hotel Crowne Plaza, Beograd

Garaža

Sistem za klimatizaciju u garažama mora da osigura funkcionalno odimljavanje i savršenu zaštitu od eventualnog požara.

Protivpožarne klapne se u slučaju požara automatski zatvaraju i na taj način sprečavaju širenje požara i dima kriz ventilacione kanale. Klapne za kontrolu dima služe za odvođenje dima u zonama prema različitim scenarijima u zavisnosti od mjesta izbijanja požara.


Tehnička prostorija

Ovdje se nalazi srce centralnog sistema za nadzor i upravljanje. Odavde se upravlja svim sistemima, pa i sistemom za klimatizaciju i ventilaciju.

Klima komora kao "pluća" čitavog sistema obezbjeđuje pripremu vazduha prema potrebama. Klima komora X-CUBE se zahvaljujući svojoj modularnoj konstrukciji prilagođava svim zahtjevima. Međusobno usklađene komponente visokog kvaliteta "made in Germany" doprinose njenoj efikasnosti, dok veliki broj detalja olakšava montažu, održavanje i rukovanje uređajem.

Prigušivači zvuka zahvaljujući svom profilisanom ramu obezbjeđuju do 30% manje pada pritiska u poređenju sa uobičajenim prigušivačima, što doprinosi uštedi energije. Higijenski su ispitani prema VDI 6022, čime se garantuje da korišćeni materijali nisu štetni po zdravlje i ne predstavljaju plodno tle za mikroorganizme.

Filtriranje vazduha je neophodno, pogotovo u gradskim sredinama sa koncentracijama fine prašine, ozona i ugljendioksida, koje često prelaze postavljene granične vrijednosti. TROX filteri omogućavaju da vazduh u hotelima bude čist. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji proizvodnje, koja omogućava različite dubine i razmake između falti filterskog materijala, TROX može da proizvede filtere za sve tehničke zahtjeve po pitanju stepena odvajanja, količine vazduha i pada pritiska, što kao posljedicu ima mogućnost smanjenja potrebnog kapaciteta ventilatora.