Tematski bilten

Turizam i ugostiteljstvo – U susret novim trendovima

NavMenu

Potencijali regiona i kako ih iskoristiti

Podeli
Statistika je jasna - Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu posjećuje sve veći broj turista. Tako se, na primjer, Crna Gora ističe kao jedna od zemalja sa najvećim rastom u prihodima od turizma, Srbiju je posjetilo 230% više kineskih turista nego 2022. godine, a u BiH je ostvareno 13,7% više noćenja.

Potencijali sve tri države su veliki, a mnogi i nedovoljno iskorišćeni.

Kulturne, gastronomske i istorijske ture prilika su za još veće privlačenje stranih turista, kojima je važno ponuditi autentično iskustvo. Svakako, ne treba zanemariti ni domaće turiste, a na osnovu potreba važno je odrediti prioritete.

Kako bi privukli nove turiste, ali i zainteresovali one koji su u tranzitu ili dolaze poslovnim povodom, neophodno je posvetiti se inovacijama i "ići u korak sa svijetom". Sve više je ekološki osviješćenih turista, kao i onih koji cijene "pametne tehnologije". Zbog toga je, osim atraktivne ponude, važno imati i inovativni koncept, koji odgovara savremenom turisti.

Region svakako nudi šanse koje treba iskoristiti - i unaprijediti. Sve ovo analizirali smo u novom izdanju tematskog biltena.