Zakup magacinskog prostora za teritoriju Kragujevac Poreska uprava Srbije čet 29.07.2021.
Zakup poslovnog prostora Zemun Poreska uprava Srbije čet 29.07.2021.
Pribavljanje nepokretnosti-stanova u javnu svojinu Republike Srbije RHP-W7-PA/PC2-2021 RDZI Direkcija za imovinu Republike Srbije Beograd, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd sre 14.07.2021.
Oglas o prodaji nepokretnosti u postupku prinudne naplate poreske obaveze iz nepokretnosti poreskog obveznika Ministarstvo finansija Republike Srbije, Poreska uprava, Regionalni centar Novi Sad, Filijala Kać pon 02.08.2021.