Izvor: eKapija | Utorak, 14.10.2014.| 08:08
Izdvojite članak Odštampajte vest

Aleksandar Stanković, direktor slovenačke kompanije "Eltec Petrol" u Srbiji - Imamo iskustvo u regionu i investicioni potencijal od oko 30 mil EUR

Aleksandar Stanković
Aleksandar Stanković
Slovenački "Eltec Petrol" jedan je od vodećih među ESCO kompanijama u regionu. Pružajući celovita rešenja efikasne upotrebe energije pri planiranju, izgradnji, obnovi i upravljanju objektima, mogu da omoguće uštedu i do 50%.

O tome gde bi mogli da ulože potencijalnih 30 mil EUR, koliko je kompanija spremna da investira, gde se najpre može uštedeti energija, kao i gde je naša država među ostalim evropskim zemljama u kojima posluju, u intervjuu za "eKapiju" govori generalni direktor kompanije "Eltec Petrol" za Srbiju Aleksandar Stanković.

eKapija: Kakva su iskustva kompanije "Eltec Petrol" u regionu? Koje su to zemlje koje su najpre prepoznale prednost ESCO koncepta?

- Kompanija "Eltec Petrol" je vodeća kompanija u regionu u oblasti energetske efikasnosti i energetskog ugovaranja, sa najvećim brojem referentnih projekata sprovedenih po principu ugovornog obezbeđivanja ušteda energije i ugovornog snabdevanja energijom. Sada nudimo i Srbiji javno-privatna partnerstva u oblasti obnovljivih izvora energije i napredna rešenja za uštedu energije i vode. Ova kompanija, inače, pruža celovita rešenja efikasne upotrebe energije pri planiranju, izgradnji, obnovi i upravljanju objektima. Prvi projekti ove vrste realizovani su u Sloveniji. Inače, kompanija "Eltec Petrol" realizuje poslove, pored Slovenije, i u Austriji, severnoj Italiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, u Crnoj Gori i Makedoniji.

Najrazvijenija tržišta ESCO kompanija u Evropi su Nemačka (u kojoj ima više od 200 ESCO kompanija), Francuska, Italija, Velika Britanija i Španija. Poslednjih godina ESCO model finansiranja je počeo da se razvija i u centralnoj i istočnoj Evropi. Procenjen potencijal ovog tržišta, prema istraživanjima, u Evropi iznosi 5 do 10 biliona EUR godišnje, do 25 biliona EUR za duži vremenski period. Investiranje u energetsku efikasnost sa ESCO kompanijama je veoma profitabilno u bilo kojoj zemlji u Evropi.

eKapija: Da li su privatne ili javne kompanije spremnije da uđu u projekte energetske efikasnosti?

- Primećujemo sve veću zaintersovanost i privatnog i javnog sektora za učestvovanje u ESCO projektima, u odnosu na prethodne godine. Primenom ESCO koncepta ugovaranja energetskog učinka, kako privatne, tako i javne ustanove, mogu da postignu energetsku efikasnost i smanjenje troškove grejanja, osvetljenja, ventilacije i klimatizacije, javnog osvetljenja i snabdevanja pijaćom vodom.

eKapija: Nedavno ste ponudili Srbiji javno-privatna partnerstva u oblasti obnovljivih izvora energije i napredna rešenja za uštedu energije i vode, koja, kako tvrdite, može biti i veća od 50%. Kakva su iskustva po pitanju javno-privatnih partnerstava u regionu?

(Foto: Suzana Obradović)
- Uz ime kompanije "Eltec Petrol" vezuje se čitava decenija uspešne realizacije projekata koji kao cilj ostvaruju smanjenje potrošnje, kao i troškova za energiju i vodu, troškova rada, održavanja i troškova upravljanja energetskim sistemima. Od 2002. godine, kada je potpisan prvi ugovor ovakvog tipa, sa opštinom Kranj do danas je sklopljeno mnogo ugovora ove vrste i svi su uspešno realizovani ili su u toku. Kao primer dobre prakse spomenuo bih ugovor sa Univerzitetom u Mariboru, potpisan na period od 2010. do 2025. godine, koji obuhvata 28 objekata ukupne površine od oko 140.000 m2, gde je finansijska vrednost postignutih ušteda, samo u prvoj godini, bila oko 300.000 EUR.

Kroz model ugovornog obezbeđenja uštede, klijentima nudimo kompletna rešenja sa garancijom performansi. Nakon sprovođenja analize stanja i potrošnje u objektima i u sistemima javne rasvete, klijentima predlažemo investicijske mere sa finansijskim procenama za sprovođenje istih i izrađujemo procenu potencijala ušteda u periodu trajanja ugovora.

Važna činjenica je da u toku svih faza projekta klijent sarađuje samo sa jednom kompanijom, a ne sa više različitih subjekata, kao što su projektni biroi, distributeri energije, proizvođači opreme, državne i finansijske institucije i slično. Osim toga, ova karateristika "sve na jednom mestu", u velikoj meri smanjuje troškove projekata za uštedu energije. Pristup svakom projektu je individualan, i u razvojnoj fazi oblikuje se prema zahtevima kupca.

eKapija: Koliku uštedu vaši sistemi u oblasti energetike i vodoprivrede mogu da donesu?

- Na području daljinske energetike izvodimo projekte izgradnje i modernizacije sistema, konverzije kotlarnica, kao i tehno–ekonomsku optimizaciju uz smanjenje potrošnje primarnog energenta, smanjenje toplotnih gubitaka i smanjenje troškova rada sistema. Modernizovali smo sve najveće i niz manjih sistema daljinskog grejanja u regionu.

Efikasnu rasvetu izveli smo na sistemima javne i unutrašnje rasvete, dok na projektima optimizacije vodovoda izvodimo tehno–ekonomsku optimizaciju, uz smanjenje gubitaka pitke vode i poboljšanje kvaliteta isporuke. Modernizovali smo poslovne i javne zgrade, škole, vrtiće, univerzitete, bazene itd, tako što smo smanjili potrošnju energije, osigurali snabdevanje energijom i/ili osigurali praćenje potrošnje energije.

Nakon potpisivanja ugovora, mi finansiramo i sprovodimo investicije, koje u periodu trajanja ugovora održavamo uz neprestanu analizu efekata. Plaćanje naših usluga zavisi isključivo od postizanja ugovorenih rezultata. Na ovakav način, mi kao izvođači preuzimamo tehnički i finansijski rizik. Uštede su velike, i zavise od toga u kom segmentu poslovanja se sprovode aktivnosti. Ali okvirno, uštede se kreću od čak 50%, pa naviše.

eKapija: Kako vidite stanje u oblasti ESCO kompanija? Kakve su perspektive tržišta?

- U Srbiji se troši mnogo više energije, nego što je potrebno i neophodno da se obezbedi veća energetska nezavisnost zemlje. Javne zgrade u Srbiji na godišnjem nivou troše oko 150 kilovat sati po kvadratnom metru, dok potrošnja u bolnicama premašuje 300 kilovat sati.

Opštine i gradovi u Srbiji imaju budžete poprilično opterećene velikim projektima i nemaju dopunska sredstva na raspolaganju, da bi finasirali neophodnu energetsku efikasnost.

Jedan od načina za prevazilaženje tog problema jeste ESCO koncept, koji podrazumeva da privatne inženjerske ili građevinske kompanije, specijalizovane za projektovanje i realizaciju investicije u povećanju energetske efikasnosti, iz sredstava privatnog sektora finasiraju projekte.

U Srbiji, kao i u ostalim zemljama istočne Evrope, zbog dotrajalosti, tehnološke zastarelosti, lošeg održavanja i neadekvatnog ponašanja korisnika, energetski indikatori javnih zgrada su veoma nepovoljni. To se posebno odnosi na objekte u kojima se stalno odvija određeni radni proces, kao što su bolnice, hoteli, sportski centri i sl. Orijentacija ka masovnijoj primeni finansiranja, putem primene modela ugovaranja učinka, omogućila bi angažovanje raspoloživog privatnog kapitala za investicije u javni sektor. To bi dovelo do višestruko pozitivnog efekta, putem intenziviranja povezanih ekonomskih aktivnosti, kao što su konsalting, proizvodnja i isporuka odgovarajuće opreme, materijala i energije, angažovanje projektanata i izvođača radova i dr. Ovo je posebno značajno za lokalne samouprave, koje na takav način mogu značajno podići nivo ekonomske aktivnosti i pri tome postići uštede u budžetu.

eKapija: Koliko Srbija kaska za regionom, iz ugla vaše kompanije koja je već radila u zemljama našeg okruženja?

- Učešće ESCO kompanija u projektima energetske efikasnosti u Srbiji je takvo da smo daleko iza zemalja EU po zastupljenosti projekata ove vrste.

Međutim, Srbija poseduje velike potencijale za unapređenje energetske efikasnosti, kako u potrošnji, tako i na strani proizvodnje energije. Energetska efikasnost je socio-ekonomski projekat i koncept koji ima veoma pozitivan cilj: jačanje konkurentnosti srpske privrede, koje sa sobom nosi i poboljšanje životnog standarda građana.

eKapija: Šta to treba da se promeni da bi i privatne, ali i javne kompanije, više mislile o energetskoj efikasnosti i uštedi?

- Jedan od najboljih načina motivisanja je podizanje svesti ljudi o značaju racionalnog trošenja energenata, a time i energetske efikasnosti. Smanjenjem potrošnje energije, doprinećemo sigurnijem snabdevanju stanovništva i podizanju energetske nezavisnosti, što su i glavni strateški pravci razvoja energetike Srbije.

Potrebno je navesti i koristi koje javni sektor, kao vlasnik javnog objekta, ostvaruje: ne troši sopstvena sredstva, niti se kreditno zadužuje radi investiranja u mere energetske efikasnosti. Drugim rečima, teret investicije u javni objekat prebacuje se na privatni sektor, a otplata se vrši iz ušteda u tekućim troškovima koji se za tu namenu uobičajeno planiraju u godišnjem budžetu.

Sa stanovišta klijenta, odnosno javnog sektora, jedan od najatraktivnijih aspekta ugovaranja učinka je činjenica da tokom realizacije projekta sarađuje samo sa jednom kompanijom za sve delove projekta, a ne sa nekoliko firmi i institucija tokom različitih faza projektnog ciklusa - sa finasijskim institucijama, projektantima, proizvođačima i uvoznicima opreme, dobavljačima materijala, izvođačima radova, distributerima energije, državnima institucijama itd.

Mogućnost dobijanja "paket aranžmana" značajno smanjuje troškove transakcija i angažovanja sopstvenih ljudskih resursa klijenta, koji su često najveća prepreka implementaciji projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru.

eKapija: Kakvi su planovi kompanije "Eltec Petrol" za naredni period?

- Kompanija "Eltec", kao deo grupe "Petrol" d.d, zainteresovana je za pokretanje projekata javno-privatnog partnerstva i investicija u tehnološko-energetske sanacije javnih objekata, javne rasvete, smanjenja gubitaka i optimizacije snabdevanja pitkom vodom, kao i za izgradnju novih energetskih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije. Osnovni cilj projekata, za čiju realizaciju smo zainteresovani, jeste smanjenje potrošnje primarnog energenta, smanjenje zagađivanja vazduha, smanjenje gubitaka u pitkoj vodi, smanjenje troškova poslovanja (energenti i održavanje) korišćenjem nove i pouzdane opreme, kao i naših usluga tehno-ekonomske optimizacije rada sistema.

Upravljanje ESCO projektima zahteva visoku stručnost i veliko interdisciplinarno iskustvo. Osim tehničkog iskustva, neophodno je posedovanje upravljačkih i organizacionih znanja, kao i izuzetno poznavanje bankarskih procedura, pravnih regulativa i svih elemenata finansijskog inženjeringa, a "Eltec Petrol" sve to poseduje.

Celovita rešenja, koja u okviru projekata sprovodimo, ostvaruju efikasno korišćenje energije i vode u javnim zgradama (škole, vrtići, opštinske poslovne zgrade), sportskim zgradama (sportske dvorane, zatvoreni bazeni i drugi objekti), komercijalnim i industrijskim objektima i komunalnim preduzećima koja pružaju građanima usluge javne rasvete, objektima snabdevanja vodom i daljinskog grejanja i hlađenja.

Usluge koje pruža "Eletec Petrol" su primenjive u mnogim oblastima, pa potencijalne nove korisnike vidimo u lokalnim samoupravama, komunalnim preduzećima, hotelima, poslovnim i sportskim objektima i slično. Kako "Eltec Petrol" ima investicioni potencijal od oko 30 mil EUR na godišnjem nivou, a sklapanje ovakvih ugovora za lokalnu samoupravu ne znači dodatno zaduživanje i ne opterećuje budžet, očekujem značajno povećanje poslovanja u Srbiji. Naglasak će biti na novim investicijama i zapošljavanju novih ljudi.

Jelena Đelić


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE