Lekovi sa liste lekova, BR. JN 404-1-110/20-2 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac čet 24.09.2020.
Medicinski potrošni materijal, 01/20 Dom zdravlja Milivoje Stojković, Grocka čet 24.09.2020.
Javna nabavka laboratorijskog materijala, 04-569 Specijalna bolnica Ozren Sokobanja čet 24.09.2020.