(Nabavka male vrednosti) (nabavka izuzeta od primene ZJN) Usluga korišćenja softvera Team Viewer, 138-401-4371/2021 Pokrajinski sekratijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad uto 13.04.2021.
(izmena ugovora) Održavanje postrojenja sa PLC Siemens, JN/3100/0180/2019 ( 709/2019) Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac uto 13.04.2021.
Podloške i vinkle za duboku štampu, JN 90/2021 Narodna banka Srbije Beograd uto 13.04.2021.