Obnova licenci programa za web zaštitu-McAfee, 249 OU/21 JKP Beogradske Elektrane sub 16.10.2021.
(Nabavka male vrednosti) Usluge fiksne telefonije, 6-op/21 Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd sub 16.10.2021.
Migracija servera i zakup prostora za elektronsku poštu, OPJN 16/2021 Turistička organizacija Srbije sub 16.10.2021.
Usluge mobilne telefonije, 63/21 Institut za kukuruz Zemun Polje D.P. sub 16.10.2021.