(pregovarački postupak) Šaht i rešetke Pokrajina Kosovo i Metohija, Opština Đakovica pon 02.08.2021.
Nabavka stolica za Printing centar u Boleču Telekom Srbija a.d. Beograd pon 02.08.2021.
Isporuka i ugradnja klima uređaja Pokrajina Kosovo i Metohija, Opština Kačanik pon 02.08.2021.
Sredstva za forenzičko uzorkovanje Vojna pošta 1102 Beograd pon 02.08.2021.