(pregovarački postupak) Šaht i rešetke Pokrajina Kosovo i Metohija, Opština Đakovica pon 02.08.2021.
Konkursna izrada-Izrada glavnog projekta izgradnje Gradskog trga " Pokrajina Kosovo i Metohija, Opština Kačanik pon 02.08.2021.
Obnova bunara za vodu Brod Pokrajina Kosovo i Metohija, Opština Dragaš pon 02.08.2021.