Pogledajte ponude


Osiguranje imovine i lica Instituta, JN 4-74u/22 Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Novi Sad ned 14.08.2022.
Usluge osiguranja, 30/2022 Opšta bolnica Loznica ned 14.08.2022.
Usluge osiguranja studenata, 16-OPU-2022 Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu ned 14.08.2022.
Usluge osiguranja imovine i zaposlenih, JNO/1000/0034/2022 (Jana broj 1367/2022) Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd sub 13.08.2022.