Usluge osiguranja, 01/21 Tržnica a.d. Subotica uto 19.01.2021.
Usluga osiguranja medicinske opreme, 1/21 Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika sub 16.01.2021.
Nabavka usluge osiguranja imovine, 01-111/1 Komunalne službe Požarevac sub 16.01.2021.
Usluge osiguranja za potrebe bolnice, 2/2020 Specijalna bolnica za plućne bolesti Dr Budislav Babić Bela Crkva pet 15.01.2021.
(Nabavka male vrednosti) Osiguranje zgrade za održavanje nastave u Bujanovcu, 4/2021 Ekonomski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu pet 15.01.2021.