Izvor: eKapija | Sreda, 20.12.2006.| 14:53
Izdvojite članak Odštampajte vest

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA PODRUČJE RASADNIKA "REVA II" U KRNJAČI

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA PODRUČJE
RASADNIKA „REVA II“ U KRNJAČI – I FAZAPlan je urađen na osnovu Odluke Skupštine grada Beograda o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za područje rasadnika „Reva II“ u Krnjači („Službeni list grada Beograda“ br. 30/05) koji će se raditi i usvajati fazno (I i II). Sastavni deo ove odluke je Program za izradu navedenog plana koji je izradio Urbanistički zavod Beograda, novembra 2005. godine.Nosilac izrade:
URBANISTIČKI ZAVOD BEOGRADA J.P.

Investitor:
Preduzeće „Novi rasadnici“ d.o.o. Beograd, Banjički venac br.5

Rukovodioc tima:
Vesna Isajlović, dipl. inž. arh.

Radni tim:
Dragana Pejusković, dipl.inž.građ.
Daniela Janković, dipl.saobrać. inž.
Nemanja Jeftić, dipl. inž. pejz. arh.
Mirjana Gnjatović, dipl. ekonom.
Božidar Bojović, dipl. prostor. plan.
Jovica Tošić, dipl. inž. geod.
Vesna Tahov, dipl. inž. geol.
Ivana Pavlović , dipl. inž. građ.
Neđeljko Peruničić, dipl.inž.el.
Zoran Mišić, dipl. inž. maš.
Nataša Rakočević, dipl.el. tehn.
Ivan Maček, arh. teh
Zoran Đukić, građ.teh.

Rukovodilac Odeljenja za opštinu Palilula:
Ljiljana Beloš, dipl. inž. arh.

Direktor Sektora za infrastrukturu:
Boško Vujić, dipl. inž. maš.

Direktor Sektora za saobraćaj:
Dušan Milanović, dipl. inž. saobr.

Direktor Sektora za regulaciono planiranje, pravac jugoistok:
mr Nataša Danilović Hristić, dipl.inž. arh.

Direktor:
Antonije Antić, dipl.inž arh.

(Foto: b)


(Foto: b)


Cilj izrade Plana je definisanje javnog interesa i pravila uređenja prostora, racionalnije korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, stvaranje planske mogućnosti za izgradnju komercijalnih sadržaja, obezbeđivanje optimalne prostorne distribucije namena i intenzivno aktiviranje lokacija gde postoje realni interesa za ulaganje.


Planom je obuhvaćeno područje opštine Palilula, u naselju Krnjača i obuhvata teritoriju jugozapadno od Zrenjaninskog puta - Rasadnik „Reva II“, površine oko 41,66 ha.


Prema Generalnom planu Beograda 2021. („Sl. list grada Beograda“ br. 27/03), predmetno područje pripada urbanističkoj celini 23 – Spoljnoj zoni. Područje je namenjeno za zelene površine, individualno stanovanje, komleksnu stambenu izgradnju, komercijalne zone i gradske centre, komunalne delatnosti i infrastrukturne površine i sportske objekte i komplekse.


Prostor je obuhvaćen važećim Detaljnim urbanističkim planom dela naselja Krnjača („Sl.list grada Beograda“ br. 4/95), kojim su definisane sledeće namene površina: individualno i višeporodično stanovanje, zelene površine za rasadnik, sport i rekreacija, javna infrastruktura - kanali i saobraćajne površine.


Prema Odluci o određivanju urbanističkih planova koji u celini ili u delovima nisu u suprotnosti sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl.list grada Beograda“ br.30/03 i 33/03) plan se primenjuje u celini.


Sva odstupanja od namena planiranih Generalnim planom Beograda 2021., a na nivou mikrolokacija u okviru predmetnog plana, izvedena su u smislu usaglašavanja sa stečenim obavezama iz DUP-a i UP-a i u ukupnom zbiru površina i parametara ne odstupaju od planskog rešenja datog GPB 2021.Stečene obaveze koje se preuzimaju


Regulacioni plan za izgradnju primarnih objekata i vodova banatskog kanalizacionog sistema („Sl.list grada Beograda“" br. 16/96).


Urbanistički projekat kompleksa „Reva2“, iz koga se preuzimaju parametri za izgradnju, a menja se saobraćajno rešenje, zbog neophodnosti uklapanja sa Zrenjaninskim putem i budućim planiranim sadržajima, kao i namena sportsko rekreativnih površina koje prelaze u kombinovanu dečiju ustanovu i zelenu površinu - skver u stambenom naselju.


Postojeći otvoreni kanali se zadržavaju kao stečena obaveza iz važećeg DUP-a, s tim da se melioracioni kanal 5-15 do realizacije sistema za evakuaciju površinskih voda, izmešta na poziciju uz regulacionu liniju parcela unutar kojih se nalazi u postojećem stanju, uz zadržavanje svih karakteristika postojećeg kanala.Namena i način korišćenja zemljišta


Predmetni prostor predstavlja potencijal u sistemu centara - zone ulaznih pravaca u grad, jer poseduje uslove za dinamičniji razvoj i korišćenje, imajući u vidu atraktivnost i povoljnu saobraćajnu povezanost.


Zemljište u okviru granica Plana je podeljeno na javno i ostalo građevinsko zemljište.Javno građevinsko zemljište


Na javnom građevinskom zemljištu dozvoljene su namene:

- Javne saobraćajne površine;

- Javne zelene površine;

- Komunalne delatnosti i infrastrukturne površine (kanali, kolektor i mernoregulaciona stanica)Ostalo građevinsko zemljište


Na ostalom građevinskom zemljištu planirane su namene:

- individualno stanovanje

- višeporodično stanovanje - tip otvorenog bloka

- komercijalne i privredne delatnosti

- zelene površine – rasadnik

- zelene i sportsko rekreativne površine

- kombinovana dečija ustanova

- zelena površina - skver u stambenom naselju.


Karakteristične zone


U granicama prostora plana formirani su blokovi u okviru kojih se po svom karakteru izdvajaju pet zona (A, B,v,G,D,t,iE).ZONA A - INDIVIDUALNO STANOVANjE


Zona A obuhvata blokove 2, 3, 4, 5, 6 i deo bloka 1 i 12, sa kapacitetima: spratnost P+1+Pk, I= 0,8 i S=35% gde je odnos stanovanja i poslovanja 80%:20%.ZONA B - VIŠEPORODIČNO STANOVANjE - OTVORENI BLOK


Zona B obuhvata blokove 8, 9 i 10, sa kapacitetima: spratnost P+3, koeficijent izgrađenosti 1.36, zauzeće 35%. Odnos stanovanja i delatnosti u zoni je - stanovanje 100%:delatnost 0%.ZONA V1 i V2- KOMERCIJALNE DELATNOSTI


Zona V1 obuhvata blok 7 – postojeći objekat komercijalnih delatnosti, skladišno distrbutivni centar METRO „Cash Cary“. Planirana spratnost je P (+međusprat), i BRGP max 15500 m2, stepen zauzetosti na parceli je 50%, indeks izgrađenosti maksimalno do 0,6.


Zona V2 obuhvata blokove 13 i 14. Namenjena je za izgradnju komercijalnih delatnosti duž Zrenjaninskog puta za koje se primenjuju parametri koji važe za posebne poslovne komplekse i za zone ulaznih pravaca u grad, osim visinske regulacije gde se planira da u rastojanju od 120m sa obe strane regulacije Zrenjaninskog puta planirana visina objekata bude P - P+3, a iza u drugom planu, za upravne zgrade visina objekata može biti P+4.


U bloku 13 planira se izgradnja garden centar sa komercijalno-snabdevačkim, prodajnim i zabavnim sadržajima i poslovnim prostorijama.


U bloku 14 prodajno-servisni centar, za predetavništva i servise (automobila, tehnike, audio i druge opreme i slično), poslovne prostorije i poslovnim prostorijama preduzeća Rasadnik.


Maksimalna vrednost stepena zauzetosti je 50%. Indeks izgrađenosti na parceli je maksimalno 1.


Etapnost realizacije


U prvoj fazi moguća je realizacija svih namena u planu osim u bloku 14 čija realizacija zavisi od izmeštanja postojećeg kanala 5-15 na planiranu površinu.ZONA G - ZELENE POVRŠINE – RASADNIK


Zona G obuhvata delove blokova 11 i 12 postojeće površine rasadnika u kome je dozvoljeno podizanje objekata koji su u funkciji rasadničke proizvodnje.


Celokupan proizvodni program na ovoj lokaciji bi se sastojao od biljne proizvodnje na otvorenom i zatvorenom prostoru.


Maksimalna vrednost stepena zauzetosti je 5%. Indeks izgrađenosti na parceli je maksimalno 0,05.


Maksimalna spratnost planiranih objekata je P (prizemlje), dok visina slemena objekta zavisi od tehnološkog procesa proizvodnje.ZONA D - SPORTSKO-REKREATIVNE POVRŠINE


Zona D obuhvata delove blokova 1 i 11. Namenjena je za zelene i sportsko-rekreativne površine. Ovim planom se definišu sadržaji i to otvoreni i zatnoreni tereni namenjeni sportu i rekreaciji sa kompatibilnim pratećim sadržajima.


Stepen zauzetosti na parceli je 10%.


Indeks izgrađenosti na parceli je maksimalno 0,1.


Maksimalna dozvoljena spratnost je P (potrebne tehnološke visine).ZONA Đ - KOMBINOVANA DEČJA USTANOVA


Zona Đ obuhvata deo bloka 11 namenjena je za kombinovanu dečju ustanovu. Na predmetnoj lokaciji daje se mogućnost izgradnje objekta kapaciteta 270 mesta (jaslice i vrtić zajedno).


Stepen zauzetosti na parceli je maksimalni 20%. Indeks izgrađenosti na parceli je maksimalno 0,50. Maksimalna dozvoljena spratnost je P+1.ZONA E -ZELENA POVRŠINA

- SKVER U STAMBENOM NASELJU


Planirana namena u ovoj zoni je zelena površina - skver u stambenom naselju.


Pod pojmom skvera obuhvaćene su zelene površine koje se nalaze u izgrađenom gradskom tkivu, veličine ispod 1,0 ha i koriste se za pešački tranzit, kratkotrajan odmor.


Sprovođenje


U granicama ovog plana stavlja se van snage u delu Detaljni urbanistički plan dela naselja Krnjača („Sl. list grada Beograda“ br. 4/95).
Vesna Isajlović, dipl. Inž. arh.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE