Izvor: Magazin Biznis | Četvrtak, 08.10.2009.| 13:14
Izdvojite članak Odštampajte vest

(Magazin Biznis) Nenad Đurđević, regionalni menadžer prodaje za jugoistočnu Evropu "Ball Packaging Europe" - Tržište diktira dalju ekspanziju

Nenad Đurđević
Nenad Đurđević

Kriza nije poštedela ni evropsku industriju limenki za pića i napitke, ali ona nije ni približno pogođena kao automobilska industrija ili bankarski sektor. U prvoj polovini 2009. godine ukupna prodaja limenki u Evropi je opala za 4,1%. Međutim, regionalno gledano, Rusija je pretrpela najveći pad od 23%, Istočna Evropa ima minus od 1,4%, dok je na pojedinim zapadnoevropskim tržištima zabeležen i rast, kao na primer u Francuskoj od 5,6%, komentariše efekte svetske ekonomske krize Nenad Đurđević, regionalni menadžer prodaje za jugoistočnu Evropu kompaniji "Ball Packaging Europe" Beograd. U razgovoru za "Magazin Biznis" on, ipak, naglašava da se u "Ball Packaging Europe " oseća samo stagnacija u odnosu na 2008. godinu.

– To, zapravo, pokazuje da radimo 5% bolje od proseka ukupnog tržišta, najviše zahvaljujući dobro balansiranom miksu kupaca iz pivarske i industrije karboniziranih napitaka. Sledeća pozitivna okolnost za limenku kao pakovanje jeste da se potrošnja pića i napitaka smanjuje u HoReCa (hoteli, restorani, kafei) sektoru, a povećava u maloprodaji, tako da sveukupne poslovne rezultate u 2009. očekujemo na nivou iz 2008. godine – kaže Đurđević.

"Ball Packaging Europe" došao je na srpsko tržište 2004. godine, kao najveća grinfild investicija u zemlji. U izgradnju fabrike tada je uloženo 60 mil EUR, a u međuvremenu je bilo i dodatnih ulaganja. Koliki je danas ukupan obim investicije i u kojim segmentima je najviše uloženo?

– U postrojenja u Beogradu investirali smo do sada oko 65 mil EUR. Na obuzemljištu od 100.000 kvadratnih metara izgradili smo objekte na površini od oko 33.000 m2, a proizvodni kapacitet fabrike u 2009. godini je oko 760 miliona limenki. Celo postrojenje je poslednja reč tehnologije – najbolje što se moglo nabaviti u trenutku projektovanja, izgradnje i instaliranja. Sada godišnje investiramo do milion EUR u poboljšanje kvaliteta, efikasnosti i performansi proizvodnje, kao i zaštite na radu. U planu je i pogon za proizvodnju poklopaca koji bi značio investiciju u rasponu od 20 do 25 mil EUR.

Pre godinu dana najavljeno je da će fabrika u Zemunu postati prva evropska fabrika gde će se proizvoditi i tela i poklopci limenki na jednom mestu. Kao početak nove proizvodnje tada se pominjao septembar 2009. Dokle se stiglo sa tim projektom?

– Svaka investicija zahteva pažljivu i detaljnu pripremu, pre neposredne implementacije. Pripreme za izgradnju novog pogona za proizvodnju poklopaca za limenke teku normalnim tempom, što podrazumeva konstrukcione i tehnološke pripreme, kao i analizu tržišta i trening i obuku kadra koji će nositi početnu proizvodnju. Za sada se sve odvija po planu i kreće se ka finalnoj fazi početka izgradnje. Od juna 2008. za potrebe pogona proizvodnje poklopaca zaposleno je osmoro ljudi mašinske struke, koji se još uvek nalaze na obuci u inostranstvu. S druge strane, trenutne analize tržišta pokazuju da za 2009. godinu imamo dovoljno kapaciteta za proizvodnju poklopaca na dve postojeće lokacije u Nemačkoj i Velikoj Britaniji, tako da će početak izgradnje isključivo zavisiti od potreba tržišta za dodatnim kapacitetima.

Koliki je trenutno obim proizvodnje? Da li planirate proširenje kapaciteta ili možda regionalno širenje?

– Jedan od faktora koji ima presudan uticaj na eventualno proširenje kapaciteta je rast tržišta, koje je u Evropi poslednjih godina raslo u proseku i do 10% godišnje. U međuvremenu došlo je do usporenja rasta, na šta smo reagovali fleksibilno i odložili projekte ekspanzije, istovremeno prilagođavajući postojeće kapacitete promenjenim uslovima tražnje. Međutim, ubeđeni smo da će se rast tražnje nastaviti čim dođe do početka oporavka svetske ekonomije, naročito u istočnoj Evropi. Zato nastavljamo da pratimo situaciju na tržištima i nameravamo da prepoznamo pravi momenat za nastavak naše politike ekspanzije. Do tada, koncentrisaćemo se na primenu mera koje će našu proizvodnju učiniti efikasnijom. Na ovaj način, mi gradimo čvrste osnove za buduća ulaganja i dalji rast.

Vaša kompanija je izvozno orijentisana, pa veliki deo proizvodnje iz Srbije plasirate i na druga tržišta. Koje sve zemlje su u pitanju i o kojim količinama robe je reč?

– Za postignute rezultate u izvozu, kao i dostignute standarde u radu, "Ball Packaging Europe" Beograd je nagrađen priznanjem "Izvoznik godine 2008", od strane SIEPA-e. Naš način rada sa domaćim i internacionalnim klijentima zaista ne poznaje granice. Trenutno izvozimo u Albaniju, Austriju, BiH, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Grčku, Mađarsku, Makedoniju, Rumuniju, Slovačku, Sloveniju i Tursku. Pokušaćemo i da iskoristimo prednosti Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Rusijom. Inače, u 2009. godini planiramo izvoz od oko 635 miliona limenki.

Često ističete da je investicija u ljude najvažnija. Koliko trenutno zaposlenih ima u Srbiji i da li ste zadovoljni raspoloživim kadrom? Kako su se radnici prilagodili vašoj automatizovanoj proizvodnji u kojoj se primenjuje najsavremenija tehnologija?

– Svako može da kupi mašine i napravi zgrade, ali istrajnost, profesionalizam i posvećenost timova su ono što nas postavlja ispred drugih. Svi naši zaposleni u beogradskoj fabrici prošli su složene obuke u Ball-ovim fabrikama u inostranstvu. U zavisnosti od pozicije, obuka je trajala od tri do šest meseci, što im je omogućilo da sa praktičnim znanjem započnu proces proizvodnje na veoma zahtevnoj tehnologiji. Limenka je proizvod za koji važe izuzetno čvrsti standardi koji moraju biti striktno ispoštovani. Srpski tim je ne samo dostigao taj izazov, već je počeo i da napreduje do te mere da su njihova dostignuća u nekim oblastima postala referentna tačka za sve ostale u sistemu.

S druge strane, veoma važan "kritični faktor uspeha" upravljanja u "Ball Packaging Europe" je baziran na fokusu na zaposlene. Mi želimo da ispunimo zahteve našeg poslovanja, sadašnjeg i budućeg, kroz stalni razvoj naših ljudi. To činimo pre svega kroz transparentnost u komunikaciji na svim nivoima. Sistemi upravljanja koji nam to omogućavaju su ISO 9001 upravljanje kvalitetom, ISO 14001 upravljanje životnom sredinom, HACCP sistem bezbednosti hrane i OHSAS 18001 sistem bezbednosti i zdravlja na radu.

Bezbednost i zdravlje na radu su prioritet i uvek su u fokusu menadžmenta na svakoj lokaciji u BPE. Svim zaposlenima su obezbeđene odgovarajuće obuke i stalno usavršavanje, uputstva za rad i lična zaštitna sredstva prema procenama rizika. Kao posledica toga, BPE Beograd je nedavno dobio internu nagradu za dve godine rada bez povreda i izgubljenog vremena (odsustva sa posla), tzv. "Gold President Safety Award".

"Ball Packaging" vodi računa o zaštiti životne sredine, a preko svoje kompanije "Recan" redovno otkupljujete materijal i obezbeđujete njegov povratak u proces proizvodnje, odnosno radite na razvoju prakse recikliranja. Kako izgleda ceo proces? Gde se nalaze reciklažni centri?

– "Ball Packaging Europe" je posvećen principima održivosti u poslovanju: naš pristup je baziran na takozvanom "triple bottom line" konceptu – zaštiti čovekove okoline, ekonomskoj efikasnosti i društvenoj odgovornosti. Privredna komora Srbije nagradila nas je 2008. godine priznanjem za korporativnu društvenu odgovornost – drugo mesto u selekciji 400 kompanija u Srbiji. Ovo potvrđuje vrednost strateškog nastupa – odlični poslovni rezultati praćeni odgovornim ponašanjem prema sredini u kojoj poslujemo. Sam proces reciklaže u Srbiji počinje tako što reciklažni centar "Recan", na Pančevačkom putu u Beogradu, prima korišćene limenke za pića, preko komunalnih ili drugih preduzeća, selektira ih i prerađuje, nakon čega su spremne za izvoz u topionice. Tamo se na kraju procesa dobija čist aluminijum, koji se može koristiti za proizvodnju novih limenki. Čitav proces ne traje duže od 60 dana, i može se ponoviti beskonačno.

Koliki su pozitivni efekti u celokupnom poslovanju tom prilikom? Kakva je svest u Srbiji o potrebi i značaju reciklaže i dokle se stiglo sa regulisanjem ove oblasti zakonodavstvom?

– Najvažnije aktivnosti "Ball Packaging Europe" uključuju razvoj održive ambalaže i smanjenje potrošnje resursa. Limenke za pića i napitke su najrecikliranija ambalaža na svetu, i mi podržavamo pozitivni ekološki balans kroz stalno unapređenje karakteristika limenke, poput smanjivanja upotrebe metala i drugih komponenti uvođenje naprednih tehnoloških procesa. Postoji veliko interesovanje građana Srbije za proces reciklaže u njihovim sredinama, kao i institucijama. Programu naše neprofitne organizacije za promociju reciklaže "Recan Fund" sa nazivom "limenke prikupljaj, okolinu sačuvaj" dobrovoljno se priključilo 120 škola širom Srbije koje žele da postanu deo lanca reciklaže.

Postoji i niz drugih inicijativa: "reciklažna ostrva" JKP "Beograd", kao i pilot projekti lokalnih zajednica u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Inđiji, Novom Bečeju i mnogim drugim mestima. Uvek nas raduje najpozitivniji odziv građana, što znači da svest postoji, samo je potrebno nastaviti sa konstantnim aktivnostima. Zakonodavstvo je uvek ključ za pokretanje masovnog procesa reciklaže, jer se na ovaj način uključuju svi subjekti u lancu – od industrije do obrazovnih institucija. U maju 2009. Skupština Srbije je usvojila set ekoloških zakona, među kojima i Zakon o upravljanju otpadom, kao i Zakon o upravljanju ambalažnim otpadom. Ovo je pravni okvir svih budućih procesa reciklaže u Srbiji, a sledećineophodan korak je razvoj reciklažne industrije – rekao je Nenad Đurđević u razgovoru za "Magazin Biznis".

Raste proizvodnja i potrošnja

Kao jedan od glavnih razloga dolaska vaše kompanije u Srbiju naveli ste neafirmisanost limenki kao vida pakovanja u jugoistočnoj Evropi. Da li se nešto promenilo u međuvremenu?

– Tržište limenki u jugoistočnoj Evropi u periodu 2005-2008. raslo je po stopi većoj od 20%, dok učešće "Ball Packaging Europe" raste stopom od preko 30%. Navešću primer Srbije: 2005. godine "Ball" je isporučio oko 45 miliona limenki na tržištu Srbije, a 2009. očekujemo oko 125 miliona, što je 2,7 puta više. Ako uzmemo u obzir samo zemlje zapadnog Balkana, učešće "Ball-a" je sa 70 miliona limenki u 2005. raslo do 320 miliona u 2008. godini.

Dobra saradnj a sa Vladom

Da li ste zadovoljni poslovnim okruženjem u Srbiji?

– Vlada Srbije pokazuje izraženuvolju za dijalog sa investitorima iz privatnog sektora i mi se nadamo da će se saradnja nastaviti u predstojećem periodu, naročito uzevši u obzir izazove koje donosi globalna ekonomska kriza. Mi smo uvereni da su odgovorno upravljanje poslom i kontinuirana saradnja privatnog i javnog sektora među najvažnijim elementima na putu prevazilaženja posledica ekonomske krize. Najvažnije je da Vlada kontinuirano preduzima mere koje imaju za cilj ublažavanje negativnih posledica krize, i čiji se uticaj pozitivno reflektuje na poboljšanje poslovne klime i održanje kompetitivnosti srpske ekonomije. Konkretno, mislimo da postoji opšti konsenzus da administrativne barijere otežavaju poslovanje u Srbiji i sa velikim očekivanjima pratimo efekte programa "Giljotina propisa" koji preduzima Vlada Srbije.

(Napomena: tekst je u potpunosti preuzet iz lista "Magazin Biznis". Poziv na pretplatu www.nirapress.com )

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE