Izvor: eKapija | Utorak, 23.03.2021.| 11::54
Izdvojite članak Odštampajte vest

Medijacija u privrednim sporovima – specijalizovana obuka

Organizator: Institut za ekonomsku diplomatiju d.o.o. Beograd

25.03-26.03.2021 , online , Srbija


(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena svim medijatorima koji su završili osnovnu obuku, a žele da unaprede svoja znanja u posredovanju i rešavnaju sporova iz oblasti privrednih sporova, i time ispune zakonsku obavezu da, završetkom jedne specijalizovane obuke u godini, produže svoju licencu za medijatora.

Cilj obuke

Osim što će uspešnim završetkom ove specijalizovane obuke polaznici steći uverenje o završenih 10 sati stručnog usavršavanja koje je neophodno za produženje dozvole za posredovanje, još će i:


Ovladati i usavršiti praktična znanja i veština potrebne za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju privrednih sporova

Upoznati se sa osnovnim zakonskim okvirom u Republici Srbiji

Unaprediti veštine komunikacije i upravljanja konfliktima u ovim delatnostima

Naučiti kako da stečene veštine koriste i u profesionalnom i u privatnom okruženju, u sporovima iz ovih oblasti

Predavači:

1) Gordana Ukropina, pravnica – licencirani medijator (završena specijalizovana obuka za posrednika u privrednim sporovima); NLP trener; preko 20 godina profesionalnog iskustva u različitim kompanijama u privredi.

2) Marijana Čakić, pravnica – licencirani medijator (završene specijalizovane obuke za posrednika u rešavanju sporova u oblasti bankarstva, usluga, lizinga i osiguranja); ToT Trening za trenere u osnovnoj obuci za posrednike; preko 20 godina profesionalnog iskustva u razlilčitim kompanijama u privredi.

Nastavni program obuke:

1. UVOD I KRATKO PODSEĆANJE NA PRINCIPE I TOK SVAKE MEDIJACIJE

– Osnovni principi (načela) posredovanja

Dobrovoljnost

Ravnopravnost

Isključenje javnosti

Poverljivost

Učestvovanje i prisustvovanje

Neutralnost

Hitnost

Vežba – Osnovna načela medijacije (cilj vežbe je upoznavanje sa primenom načela, kroz analizu primene/prekršaja načela u primerima iz prakse)

– Postupak (tok) medijacije

Predlog za pokretanje postupka

Pokretanje postupka posredovanja

Sporazum o pristupanju posredovanja

Sporazum o pristupanju posredovanja

Izbor predsednika

Izuzeće posrednika

Sprovođenje postupka

Okončanje postupka

2. PRAVNI OKVIR U OVIM OBLASTIMA I PREDNOSTI MEDIJACIJE U ODNOSU NA SUDSKI POSTUPAK

– Pravni okvir

Etički kodeks posrednika (“Službeni glasnik RS” 146/2014)

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova (“Službeni glasnik RS” 146/2014)

Pravilnik o tarifi o nagradama u postupku posredovanja (“Službeni glasnik RS” 35/2015)

EU direktiva 2008/52/EZ

Uporedno pravo

Osvrt na veći broj domaćih zakona koji upućuju na medijaciju u privrednim sporovima

– Prednosti medijacije u odnosu na sudski postupak

Vežba – Sudski postupak / medijacija (cilj vežbe: uporedna analiza ova dva postupka, utvrđivanje karakteristika, odnosno razlika između postupka medijacije i sudskog postupka kroz praktičan rad)

3. OSVRT NA ALTERNATIVNA REŠAVANJA U PRIVREDNIM SPOROVIMA 

– Alternativna rešavanja sporova u privredi u Srbiji

4. PRIMERI IZ PRAKSE MEDIJACIJE U PRIVREDNIM SPOROVIMA

5. POSEBNOSTI I SPECIFIČNOSTI POSTUPKA I VEŠTINE MEDIJATORA

– Koje su razlike između pravnih i fizičkih lica u postupku medijacije

ko može da zastupa stranku

da li su bitnije potrebe ili interesi

poseban osvrt na prevazilaženje reputacionog rizika finansijske institucije

da li se može izbeći blokada računa

– Veštine medijatora

Planira i organizuje

Vodi postupak

Pažljivo sluša i postavlja pitanja

Iventivnost

– Vežba – Veština slušanja (cilj vežbe: upoznavanje sa ovom veštinom i njenim značajem u postupku medijacije

– Vežba – Praćenje konteksta i ponavljanje konteksta

6. VEŽBE MEDIJACIJE U PRIVREDNIM SPOROVIMA

– Vežba 1 – simulacija postupka (cilj vežbe: osposobljavanje učesnika za rad u ovoj oblasti, svaka grupa dobija po jedan primer spora, odbrana zadatka i komentar učesnika)

– Vežba 2 – Simulacija postupka (cilj vežbe: osposobljavanje učesnika za rad u ovoj oblasti, javna simulacija nakon koje su svi učesnici uključeni u davanje komentara i predloga; reč trenera i davanje potrebnih uputstava)

7. KONKRETNA PITANJA I ODGOVORI

8. OCENJIVANJE I DODELA SERTIFIKATA

Kotizacija i benefiti

Kotizacija za obuku iznosi 17.000,00 dinara (+PDV).

Za fizička lica odobravamo 10% popusta

Za polaznike koji su završili Osnovnu obuku u našoj organizaciji, odobravamo dodatnih 10% popusta

Više informacija:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs