FIC - Savet stranih investitora


Mikro preduzeće
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE
Opis delatnosti
Savet stranih investitora je poslovno udruženje osnovano 2002. godine od strane 14 stranih kompanija koje su poslovale u Srbiji. Udruženje je formirano na inicijativu OECD, sa idejom da strane kompanije koje posluju u regionu Jugoistočne Evrope (JIE) pruže aktivnu podršku sprovođenju reformi. Slična udruženja postoje širom JIE (uključujući Bugarsku i Rumuniju). Misija Saveta glasi: "Da aktivno promoviše i razvija predvidivo, konkurentno i održivo poslovno okruženje putem otvorenog dijaloga sa vlastima i drugim značajnim činiocima". Osnovni cilj asocijacije je da utiče na unapređenje poslovne klime u Srbiji dajući konkretne reformske predloge i formirajući poslovni portal za komunikaciju sa vlastima u Srbiji. Savet takođe ističe značaj visoko etičkog poslovanja i modernih principa korporativnog upravljanja u okviru organizacije i u kontaktu sa domaćim kompanijama, Vladom i drugim relevantnim činiocima.

Savet okuplja kompanije iz čitavog sveta – od Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država do Ruske federacije i Narodne Republike Kine. Najveći broj članova dolazi sa evropskog tržišta, oslikavajući opšti trend priliva stranih investicija na srpsko tržište. Članice Saveta su domaće kompanije koje su osnovane stranim kapitalom. Dodatno, članstvo Saveta je otvoreno za domaće kompanije koje zastupaju strani poslovni interes, bez obzira na formu prisustva.

Ključna osobenost Saveta je da definiše svoje stavove kroz aktivnu debatu unutar članstva, s ciljem da promoviše reforme koje su od interesa za širu poslovnu zajednicu. Savet ne promoviše interes određene kompanije ili grupe kompanija.

Savet se zalaže za stabilno i predvidljivo poslovno okruženje i za jednake uslove poslovanja za sve učesnike na tržištu. Savet promoviše principe jake poslovne etike, dajući primer uzornog upravljanja kako kroz poslovanje Saveta direktno, tako i kroz poslovanje članica indirektno. Savet smatra da je proces evropskih integracija od suštinskog značaja za unapređenje uslova poslovanja i podizanje transparentnosti i predvidljivosti tržišta. Stoga, konkretni predlozi Saveta imaju za cilj usklađivanje domaćeg sa evropskim zakonodavstvom. Savet podržava sistemske reforme koje su usmerene na dugoročno smanjenje javne potrošnje i uvođenje makro-ekonomske stabilnosti. Na mikro nivou, Savet snažno propagira bolju i konzistentniju primenu zakona i ukidanje nepotrebnih administrativnih barijera za poslovanje.