Izvor: eKapija | Srijeda, 26.01.2022.| 13:28
Izdvojite članak Odštampajte vijest

U Baru planirana gradnja novih stambeno-poslovnih objekata i hotela visoke kategorije - Šta je sve predviđeno izmjenama DUP-a Topolica III

Izvod iz Prostorno urbanističkog plana Opštine Bar
Izvod iz Prostorno urbanističkog plana Opštine Bar (Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Dokumentacija)
U planu je uređenje barskog naselja Topolica III, a u ovom dijelu grada predviđena je gradnja novih sadržaja - stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, bazena, zelenih površina, ali i hotela visoke kategorije - najmanje sa četiri, a poželjno pet zvjezdica. To je predviđeno Nacrtom Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Topolica III, dokumentom koji je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma stavilo na javnu raspravu.

Zahvat lokalnog planskog dokumenta podrazumijeva područje Topolice III, tj. prostor oivičen ulicom Jovana Tomaševića, Bulevarom Revolucije, Bulevarom 24. novembra i rijekom Željeznicom. Orijentaciona granica Izmjena i dopuna DUP-a je utvrđena digitalno i zahvata površinu od 27,53 ha (275.350,96 m2).

Kako je navedeno u dokumentu, na području obuhvata prostora Topolice III, dosadašnja gradnja nije u svim dijelovima adekvatno praćena izgradnjom infrastrukture i uređenjem slobodnih površina. Relativna mala izgrađenost i opremljenost stvara uslove za nova kvalitetna ulaganja unove sadržaje predviđene namjenom prostora, koji podrazumijevaju izgradnju stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, i opremanje komunalnom infrastrukturom.

- Za razvoj naselja na raspolaganju su dovoljne površine zemljišta koje nisu izgrađene, kao i površine koje se mogu koristiti i urediti kao zelene površine za sport, rekreaciju i organizovanje raznih slobodnih aktivnosti stanovnika - objašnjeno je.

Analizom postojećeg stanja prostora u obuhvatu Izmjena i dopuna DUP-a može se konstatovati da je realizacija predmetnog prostora tekla planski, izuzev u sjeveroistočnom dijelu obuhvata, gdje su postojeći objekti sa namjenom stanovanje i stanovanje sa poslovanjem, pretežne spratnosti od P do P+2+Pk (P+3+M). Potencijali prostora su njegova dobra saobraćajna povezanost sa izuzetno atraktivnim kontaktnim zonama i blizina mora.

Za predmetno područje bi se kroz izradu plana obezbijedili preduslovi za razvoj turističkih sadržaja, suzbijanje nekontrolisanog širenja naselja, formiranje identiteta naselja, poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrastrukture.

Prostor zahvata Izmjena i dopuna DUP-a Topolica III je u skladu sa planovima višeg reda, označen kao prostor u kome su namjene površina opredeljenje kao površine za centralne djelatnosti, površine za stanovanje većih gustina i površine javne namjene.

Prostor je podijeljen na zone A, B, i C, svaka zona sadrži blokove, a svaki blok sadrži najmanje jednu, pretežno više urbanističkih parcela.

Na površinama za centralne djelatnosti mogu se graditi poslovni, poslovno-stambeni ili stambeni objekti u funkciji tih djelatnosti. Imajući u vidu navedeno, u Zoni A, planirani su sadržaji turizma, eksluzivni hoteli visoke kategorije, 4* i 5*. S obzirom na njihovu veličinu, na urbanističkim parcelama se može graditi i više objekata, uz prethodno preispitivanje kroz izradu idejnog arhitektonskog rješenja za kompleks u cjelini.

U Zoni B, planirani su, pored već formiranih sadržaja sporta i rekreacije u Bloku 3, novi sadržaji kao što je izgradnja gradskog bazena kao višenamjenskog objekta u okviru kompletnog Bloka 4, kao i značajne zelene površine kao što su parkovi.

U Zoni C planirane su površine za centralne djelatnosti i to uglavnom po obodu zone, kao i površine za stanovanje većih gustina. Blok 5 je prostor koji je u većem procentu izgrađen, sa namjenom stanovanje većih gustina, pa u skladu sa tim, za realizaciju predviđenih namjena i sadržaja dati su posebni uslovi. Urbanističkim parcelama u okviru ove zone je obezbijeđen pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta.

Plan detaljne namjene površina
Plan detaljne namjene površina (Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Dokumentacija)
Na slobodnim parcelama planirana je izgradnja slobodnostojećih objekata. Za pojedine parcele, pristupni putevi su planirani kroz kolsko-pješačke staze, koje na mjestima su proširena kako bi formirali javnu pješačku površinu.

U Zoni C, u Bloku 8, za UP 44, UP 45 i UP 46, imajući u vidu položaj prostora koje ove urbanističke parcele formiraju, za potrebe državnih organa lokalne samouprave, predlaže se raspisivanje javnog konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja,

Ostale površine koje se prožimaju sa osnovnim namjenama su i površine drumskog saobraćaja, objekti elektroenergetske infrastrukture, objekti komunalne infrastrukture i površinske vode.

Saobraćaj

Postojeća saobraćajna mreža u okviru zone zahvata DUP-a Topolica-III sastoji se od primarnih saobraćajnih tokova koje čine okvirne saobraćajnice Bulevar Jovana Tomaševića, Bulevar Dinastije Petrović (Bulevar 24. Novembar) i Bulevar Revolucije. Ove saobraćajnice sa definisanom horizontalnom, vertikalnom i svjetlosnom signalizacijom, omogućavaju dobru povezanost sa strukturama grada i oslanjaju se na saobraćajnice regionalnog dometa.

Sekundarnu mrežu čine ulice T1, T2 i T3. Ulice sekundarne mreže imaju funkciju sabirnica i prihvataju sav lokalni saobraćaj iz stambenih, pristupnih i kolsko-pješačkih ulica i usmjeravaju ih na primarne pravce. Uličnu mrežu najnižeg ranga čine sve ostale ulice na prostoru DUP-a. Po karakteru to su stambene, pristupne ili kolsko-pješačke ulice. Realizacija sekundarnih saobraćajnica se sprovodi u skladu sa finansijskim mogućnostima Opštine I stvarnim potrebama korisnika prostora za realizaciju istih, a prema postojećem stanju na terenu.

Planom su sagledane saobraćajne veze sa neposrednim okruženjem, zonama DUP-a Topolica-I, Topolica-II, Topolica-Bjeliši i Ilino. Veza sa ostalim kontakt zonama ostvaruje se preko raskrsnica primarnih saobraćajnica sa jasno definisanom horizontalnom, vertikalnom i svjetlosnom signalizacijom. Usaglašene su postojeće i planirane raskrsnice na kontaktnim zonama.

Na kontaktnom terenu sa rijekom Željeznicom planirana je nova ulica T2. Ukupna površina pod kolovozom ulica iznosi 38.760 m2.

DUP-om se planira proširenje ulice Jovana Tomaševića sa dvije na četiri saobraćajne trake sa razdjelnim ostrvom i obostranim pješačkim stazama. To zahtijeva izgradnju novog mosta na rijeci Željeznici paralelno postojećem mostu, prema moru.

Ukupno troškovi izgradnje saobraćajne infrastrukture procijenjeni su na 1,74 mil EUR. U troskove izgradnje saobraćajne infrastrukture uračunate su samo nove saobraćajne površine. U obzir nije uzeta eventualna rekonstrukcija i revitalizacija postojećih saobraćajnica i pješačkih površina na dijelu zahvata Plana.

Parkiranje

Veliki problem područja grada Bara i ove zone predstavlja nedostatak parking prostora, posebno u ljetnjoj sezoni, a u objavljenom dokumentu navodi se da je parkiranje vozila je neophodno rješevati isključivo uz objekte na pripadajućim parcelama, prema zahtjevima koji proističu iz namjene objekata, a u skladu sa važećim standardima i
normativima i to kako za putnička vozila, tako i za autobuse i teretna vozila.

- Planom je predviđeno da svaki objekat koji se gradi, dograđuje i nadograđuje mora da zadovolji svoje potrebe za parkiranjem vozila na urbanističkoj parceli na kojoj se objekat gradi, u dvorištima objekata i/ili u garažama u objektima u suterenskom i/ili podrumskom dijelu - objašnjeno je.

Ukoliko se pojedine zone realizuju kao jedinstveni kompleksi, kao na primer zone turizma, stanovnja i slično, moguće je parkiranje rješavati za zonu u cjelini u okviru jedne ili više podzemnih i/ili nadzemnih garaža. Uslov za izgradnju svakog objekta je obezbjeđivanje potrebnog broja parking mjesta.

Pejzažno uređenje

Nacrtom Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Topolica III predviđene su sljedeće kategorije zelenila: zelene površine javne namjene, parkovi, uređenje obale, zelenilo uz saobraćajnice, zelene površine ograničene namjene, zelenilo stambenih objekata i blokova, zelenilo za turizam - hoteli, zelenilo poslovnih objekata, sportsko rekreativne površine, zelene površine specijalne namjene i zelenilo infrastrukture.

Kako je između ostalog navedeno u planu, koncept dogradnje sistema zelenih površina predviđa uređenje četiri parkovske površine (UP p5, UP p6, UP p7, UP p8), koje kompoziciono čini jasne cjeline, sa sadržajima u funkciji rekreacije kao osnovne namjene: zelene površine, pješačke staze, prostori za odmor odraslih, dječija igrališta, odgovarajući vrtno-arhitektonski elementi i urbani mobilijar.

Kada je riječ o uređenju obale, planiran je široki zeleni pojas uz uređeno korito rijeke Željeznice i formiranje zone rekereacije na UP p1, UP p2, UP p3 i UP p4. Ove površine predstavljaju dio planiranog zelenog sportsko-rekreativnog koridora od ušća rijeke.

Dokumentom je predviđeno i uređenje elektroenergetske, komunalne i hidrotehničke infrastrukture.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Topolica III održaće se u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u periodu od 25. januara do 15. februara godine.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vijsti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE