Izvor: Mina | Petak, 08.01.2021.| 08:15
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Miomir R. Mugoša, direktor Poreske uprave Crne Gore - Prošle godine naplaćeno 1,1 mlrd EUR poreza, najveći izazov naplata PDV-a

(Foto: YouTube/screenshot)
Ukupna bruto naplata ostvarena u prošloj godini iznosila je skoro 1,1 mlrd EUR, što je sedam odsto manje u odnosu na 2019, saopštio je direktor Poreske uprave (PU), Miomir M. Mugoša i dodao da je rezultat značajno iznad očekivanja.

On je u intervjuu agenciji Mina-business kazao da je plan naplate za prošlu godinu, izrađen nakon rebalansa budžeta krajem juna, premašen 65 miliona EUR.

- Imajući u vidu okolnosti u kojima su i privreda i PU poslovale od početka pandemije zarazne bolesti Covid-19, ostvareni rezultat je značajno iznad naših očekivanja, i ide u prilog naporima svih naših službi da uprkos izazovima obezbijede visok stepen efikasnosti u radu PU - rekao je Mugoša.

On je, govoreći o strukturi naplate, naveo da je naplaćeno poreza na dobit preduzeća 79,54 mil EUR, što je 4,5 mil EUR više nego u 2019, a 12 miliona preko plana, što predstavlja indikator visokog stepena poreske kulture u korporativnom sektoru, koji je uprkos izazovima u poslovanju, zadržao redovnost izmirivanja te vrste poreza.

- Kada je u pitanju porez na dodatu vrijednost (PDV), PU se suočava s najvećim izazovima kod naplate ove vrste prihoda, što predstavlja direktnu posljedicu ekonomske krize izazvane pandemijom zarazne bolesti Covid-19, zbog koje i ljetnja turistička sezona nije ispunila očekivanja i zbog koje je došlo do drastičnog pada prometa u svim djelatnostima, a naročito ugostiteljstvu i hotelijerstvu - kazao je Mugoša.

Tako je u prošloj godini ukupna naplata PDV-a iznosila 244,51 mil EUR, što je 44,5 miliona manje nego 2019. godine i 15,5 mil EUR ispod plana, kao posljedica drastičnog pada prometa u svim djelatnostima.

- Analizom strukture ostvarene naplate prihoda uočava se da je segment jako pogođen pandemijom i oblast radnih odnosa, odnosno porezi i doprinosi na zarade zaposlenih. Po tom osnovu od početka prošle godine ostvarena je naplata u iznosu od 709,2 mil EUR, što je oko 23 miliona manje nego tokom 2019. godine, a 53 mil EUR preko plana - precizirao je Mugoša.

Naplata poreza na promet nepokretnosti iznosila je 15,53 mil EUR, što je pet miliona manje nego 2019, a koncesionih naknada 32,36 mil EUR, odnosno sedam miliona EUR manje nego 2019.

Mugoša je, govoreći o rješavanju problema naplate poreskog duga, kazao da efikasno upravljanje poreskim dugom predstavlja prioritetan zadatak PU kojim se bave na svakodnevnoj osnovi, kako sa aspekta pojedinačnih poreskih obveznika, tako i sa aspekta strukture poreskog duga.

- Set mjera koji sprovodimo od 2017. godine kroz Plan za upravljanje poreskim dugom i jačanje mjera naplate do sada je dao izuzetno dobre rezultate, o čemu govori činjenica da smo nivo dospjelih poreskih potraživanja do početka prošle godine snizili 210 miliona EUR, te da smo kroz različite mehanizme pokrenuli naplatu čak i kod onih preduzeća kod kojih godinama nikakve mjere nijesu davale efekta - rekao je Mugoša.

On je podsjetio na primjer Rudnika uglja Pljevlja koji je na početku 2017. godine imao poreski dug od 13,5 mil EUR, a koji je kroz reprogram izmirio 10,5 mil EUR, obezbijedivši opstanak kompanije, stabilizaciju poslovanja i servisiranje i tekućih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u iznosu od preko 40 mil EUR u protekle četiri godine.

- Takođe, moram istaći i primjer Montenegro Airlinesa (MA), kao poreskog obveznika koji je na vrhu liste poreskih dužnika, kod kojeg smo tokom prošle godine obezbijedili naplatu od preko 14 mil EUR - dodao je Mugoša.

Prema njegovim riječima, svakako da se pandemija zarazne bolesti Covid-19 u prošloj godini odrazila i na aktivnosti i napore PU na daljem smanjenju poreskog duga, posebno imajući u vidu da je primjena Uredbe o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja, koja je donijeta u okviru paketa sanacionih mjera na početku pandemije, rezultirala odlaganjem naplate poreskih i neporeskih potraživanja od skoro 46 mil EUR.

- Uz nadu da će ovu godinu obilježiti završetak pandemije, očekujem da će PU daljom realizacijom svih mjera predviđenih Planom za upravljanje poreskim dugom i jačanje mjera naplate nastaviti sa daljim smanjenjem poreskog duga, ali i spriječiti akumuliranje novih dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja u najvećoj mogućoj mjeri - saopštio je Mugoša.

On je, komentarišući primjenu Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, kazao da elektronska fiskalizacija, kao četvrta komponenta projekta Reforma poreske administracije, finansiranog kroz zajam Svjetske banke, predstavlja jedan od najvažnijih projekata realizovanih tokom prethodnih deset godina, ne samo u Poreskoj upravi, već i u oblasti javnih finansija uopšte.

- Projekat je jedan od najvažnijih kako zbog činjenice da predstavlja ogroman iskorak u digitalizaciji našeg društva, tako i zbog očekivanih efekata u vezi sa uspostavljanjem sistema za efikasno praćenje regularnosti poslovanja cjelokupne privrede - saopštio je Mugoša.

Očekivani benefiti Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga i projekta elektronske fiskalizacije dvostruki su i odnose se na, kako je precizirao, efikasnije praćenje regularnosti poslovanja, usmjeravanje napora nadzora na visoko-rizične obveznike i samim tim bolju naplatu budžetskih prihoda, ali ništa manje i na unapređenje poslovnog ambijenta sankcionisanjem nelojalne konkurencije na crnogorskom tržištu.

- Potreba zaštite privrednika koji uredno prijavljuju i izmiruju poreske obaveze naročito dolazi do izražaja tokom aktuelne ekonomske krize izazvane pandemijom zarazne bolesti Covid-19, zbog koje su na posebnom udaru upravo privrednici koji uprkos poteškoćama u poslovanju nastoje ispoštovati zakonske obaveze uplate poreza - naveo je Mugoša.

Podaci koje je PU dobila kroz fazu testiranja sistema elektronske fiskalizacije, kao i saznanja koja imaju u vezi sa ponudom tehničkih rješenja na IT tržištu, govore u prilog stavovima o sprovodljivosti projekta.

Mugoša je, govoreći o projektima PU u ovoj godini, kazao da bez obzira na dalji tok pandemije i izazove s kojima se suočava privatni i javni sektor, Poreska uprava će nastaviti sa realizacijom važnih projekata i strateških zadataka planiranom dinamikom.

- Tako će u poseban prioritet u našem radu imati dalje sprovođenje projekta eklektronske fiskalizacije, kao i realizacija projekta Reforme poreske administracije, kroz koji u ovoj godini očekujemo da će biti odabrana kompanija zadužena za nabavku integrisanog informacionog sistema, kao najvažnije autputa ovog projekta - naveo je Mugoša.

On je zaključio da će se kroz saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) nastaviti dalja implementacija dobre međunarodne prakse u ključnim poslovnim oblastima, a posebno u oblasti inspekcijskog nadzora, koji će doživjeti značajnu organizacionu i funkcionalnu reorganizaciju u cilju efikasnije kontrole tačnosti obračuna, prijavljivanja i plaćanja poreza od poreskih obveznika.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.