Usluge zakupa telekomunikacionih linkova-MPLS i dodatnih MPLS servisa Ministarstvo javne uprave Podgorica pon 19.10.2020.
Isporuka računara i računarske opreme 55/20 Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica pon 19.10.2020.
Request for quotation Procurement of IT Equipment RFQ 33-20 UNDP Montenegro Country Office Podgorica ned 18.10.2020.
Usluga administriranja sistema Centralne baze podataka prenesenih brojeva (SCBPB) broj 20-2020 Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore pet 16.10.2020.
Nabavka digitalne opreme za kino Boka J.U. Kulturni Centar Nikola Djurković Kotor pet 16.10.2020.