Medicinski potrošni materijal za potrebe Operacionih blokova KCCG, broj 99/20 Klinički centar Crne Gore, Podgorica uto 20.10.2020.
Nabavka mrežne opreme Univerzitet Crne Gore, Podgorica uto 20.10.2020.
Nabavka građevinskih mašina i opreme, teretnih i priključnih vozila po partijama DOO Zaštita prostora Crne Gore Danilovgrad uto 20.10.2020.
Namještaj za potrebe više organizacionih jedinica, broj 101/20 Klinički centar Crne Gore, Podgorica pon 19.10.2020.