NavMenu

Korak bliže dobijanju pozitivnog IBAR-a, Vlada usvojila set neophodnih zakona

Izvor: eKapija Četvrtak, 30.05.2024. 08:34
Komentari
Podeli
(Foto: Vlada Crne Gore/Saša Matić)
Crna Gora završila je sav posao na uspunjenu svih mjerila za dobijanje pozitivnog IBAR-a, saopštila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

- U izuzetno kratkom roku uspjeli smo da odradimo ogroman posao, da završimo niz obaveza, usvojimo set IBAR zakona, donesemo strateška dokumenta u oblasti poglavlja 23 i 24, a posebno sam ponosna na sjajnu saradju sa kolegama ministrima Danilom Šaranovićem, Andrejom Milovićem i Tamarom Vujović - napisala je Gorčević na mreži X.

Ona je apelovala na Skupštinu da bude odgovorna i po hitnom postupku uvrsti ove zakone na dnevni red, kako bi na vrijeme bili izglasani.

- Dobijanje pozitivnog IBAR-a nam je na dohvat ruke. Vjerujem da će svi činioci ovog procesa shvatiti značaj ovog koraka za pregovarački proces i evropsku budućnost Crne Gore - kazala je Gorčević.

Naime, Vlada je na jučerašnjoj sjednici utvrdila set zakona koji su od izuzetnog značaja za ispunjenje privremenih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, kao i za dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću s Izvještajem sa javne rasprave. Izmjene i dopune ovog zakonskog rješenja omogućiće efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije kao jednog od glavnih problema sa kojima se Crna Gora susrijeće u svojim nastojanjima da postane punopravna članica Evropske unije.

- Imovinska korist oduzeta u skladu sa odredbama ovog Zakona postaje državna imovina, pa će se ista koristiti za poboljšanje uslova rada pravosudnih i drugih državnih organa i ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Dosadašnja praksa pokazala je da postoje očigledni nedostaci u postojećem zakonskom rješenju, zbog čega su bile neophodne izmjene i dopune u cilju poboljšanja njegove primjene, te usklađivanja sa međunarodnim standardima - saopšteno je iz Vlade.

Prvenstveno, navode, bilo je neophodno proširiti spektar krivičnih djela u odnosu na koja se može odrediti oduzimanje imovinske koristi, kako bi se na taj način obuhvatila sva krivična djela čijim izvršenjem bi se mogla steći imovinska korist i eventualno državi pričiniti šteta.

Takođe, u skladu sa ubrzanom digitalizacijom i razvojem tehnologije ukazala se potreba da se spektar imovine koja se može oduzeti proširi i na digitalnu imovinu, čime se takođe vrši usklađivanje sa Krivičnim zakonikom.

- U cilju efikasnijeg identifikovanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću uvodi se novi institut finansijskog izviđaja u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku, tokom kojeg državni tužilac uz pomoć policije prikuplja dokaze u vezi imovine za koju postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću, a koji se dokazi mogu koristiti i u krivičnom postupku. Pored ostalog, jasno je precizirano koja će biti namjena oduzete imovine kojom raspolaže Vlada - pojašnjeno je.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o sprečavanju korupcije s Izvještajem sa javne rasprave. Cilj donošenja ovog Zakona jeste da se unaprijedi rad Agencije za sprečavanje korupcije, doprinese uklanjanju nedostataka uočenih u dosadašnjoj praksi, kao i da se generalno unaprijede normativni i pravni mehanizmi u smislu obezbjeđenja adekvatnih preduslova za što efikasnije suzbijanje i prevenciju korupcije.

- Razlog je i usaglašavanje sa najboljim međunarodnim iskustvima i praksama u cilju propisivanja najboljih normativnih rješenja, sprečavanja potencijalne korupcije, kao i efikasnog sprovođenja Zakona u praksi - navedeno je.

Budući da je funkcionalan sistem za zaštitu lica koja prijavljuju nepravilnosti bitan segment u održavanju jakog demokratskog društva, Zakonom je propisano da su lica koja prijavljuju nepravilnosti zaštićena.

- Takođe, Zakonom je regulisan postupak podnošenja prijave zviždača, način postupanja po istoj kao i postupak po zahtjevu za zaštitu zviždača. Ovim izmjenama će se dodatno proširiti obim materijalne primjene zakona, prava i obaveza zviždača, predvidjeti novi kanal prijavljivanja nepravilnosti (javno objelodanjivanje informacija), te osnažiti sistem sudske zaštite zviždača - stoji u saopštenju.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama. Kako su naveli iz Vlade, izmjenama se pristupilo radi prevazilaženja problema koji su se pojavili u praktičnoj primjeni ovog propisa, kao što su: rad Sudskog savjeta; sistem etičke i disciplinske odgovornosti sudija; izbor sudija i predsjednika sudova, te izrada Plana slobodnih sudijskih mjesta, upućivanje i premještanje sudija, kao i njihovo ocjenjivanje.

- Takođe, jedan od razloga za izmjene Zakona o Sudskom savjetu i sudijama sadržan je i u lzvještajima Evropske komisije za Crnu Goru, gdje su date preporuke da se preduzmu mjere za jačanje nezavisnosti pravosuđa, te da se revidira disciplinski i etički okvir za sudije kako bi se učvrstila objektivnost, proporcionalnost i efikasnost i osiguralo djelotvorno sprovođenje ovog okvira - kazali su.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu. Donošenju ovog zakonskog rješenja se pristupilo u cilju jačanja samostalnosti, odgovornosti i efikasnosti Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta.

- Svrha izmjena ovog propisa jeste unapređenje zakonskih odredbi koje se odnose na izbor državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava, njihovo upućivanje i raspoređivanje, ocjenjivanje i etičku i disciplinsku odgovornost, sastav i rad Tužilačkog savjeta, kao i usaglašavanje ovog zakona sa međunarodnim standardima i preporukama Venecijanske komisije i Evropske komisije. Na taj način doprinijeće se jačanju nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa - navedeno je.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu.

- Izmjenama ovog Zakona prevazići će se problemi koji su se pojavili u njegovoj praktičnoj primjeni zbog široko postavljene nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), koja rezultira velikim opterećenjem ovog organa. Cijeneći stvarne kadrovske kapacitete SDT-a i složenost predmeta koji su u njihovoj nadležnosti, usvojenom izmjenom se smanjuje nadležnost SDT-a na krivična djela korupcije na visokom nivou, koja su izvršili visoki javni funkcioneri - pojasnili su.

Na ovaj način se obezbjeđuje rasterećenje tužilaštva, ali i Specijalnog odjeljenja Višeg suda i Specijalnog policijskog odjeljenja od postupanja u koruptivnim krivičnim djelima koja objektivno ne predstavljaju najveću opasnost za društvo i državu.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Izmjenama i dopunama se pristupilo u cilju usaglašavanja sa izmjenama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, kao i sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Kako je poručeno, izmjenama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Zakona o Državnom tužilaštvu predviđeno je skraćenje trajanja inicijalne obuke za kandidate za sudije, odnosno kandidate za državne tužioce, pa je iz tog razloga izvršeno usaglašavanje Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u dijelu odredaba kojim se uređuje trajanje inicijalne obuke i potrebnog radog iskustva za mentore koji sprovde inicijalnu obuku.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o medijima. Novim Zakonom se, ističu, unapređuju odredbe koje se odnose na transparentnost vlasništva i transparentnost finansiranja medija iz javnih prihoda, državnu pomoć, Evidenciju medija, podrazumijevajući i obavezan upis svih medija, uvode se nove odredbe kojima se prvi put daje definicija novinara, dalje jačaju novinarski izvori i prava novinara, ali i jača nadzor nad ispunjavanjem zakonskih obaveza od strane medijia.

- Među najvažnijim novinama, ističe se rješenje po kome javni sektor ne može finansirati osnivača medija koji nije upisan u Evidenciju i koji nije objavio impresum i podatke o vlasničkoj strukturi u skladu sa ovim zakonom. Takođe, procenat finansiranja Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija iz tekućeg budžeta Crne Gore povećava se sa 0,09% na 0,20%, a uvrštene su i nove, dodatne teme od javnog interesa, među kojima su promocija borbe protiv govora mržnje, uznemiravanja putem interneta i širenja dezinformacija i promocija zaštite prava žena, promociju i unapređenje rodne ravnopravnosti i borbu protiv seksizma - naveli su iz Vlade.

Izričito se predviđa otkrivanje novinarskog izvora isključivo na osnovu odluke suda, sa ciljem izbjegavanja tumačenja da je za to dovoljan zahtjev državnog tužioca. Pored ostalog, omogućava se i pokretanje hitnog sudskog postupka za zabranu daljeg širenja medijskog sadržaja, ne samo na na predlog državnog tužioca, već i lica koje traži zaštitu prava taksativno navedenih u ovom zakonu.

Utvrđen je Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru – Javnom medijskom servisu Crne Gore.

Glavni ciljevi koji se postižu Predlogom zakona uključuju dalje jačanje nezavisnosti Javnog medijskog servisa, eliminisanje bilo kakvog političkog uticaja, te krajnju depolitizaciju Javnog medijskog servisa, koji kao takav treba da služi isključivo javnom interesu i interesu gradana/ki. Predlogom zakona izvršiće se implementiranje preporuka iz godišnih izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru, kao i preporuke Savjeta Evrope.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama. Ključni ciljevi koji se postižu Predlogom zakona podrazumijevaju garanciju nezavisnosti Agencije kao regulatora, garanciju stabilnog, predvidivog i održivog finansiranja lokalnih javnih emitera, regulisanje audiovizuelnih medijskih usluga i usluga distribucije linearnih AVM usluga, i nadzor nad poštovanjem standarda u oblasti AVM usluga, razgraničenje koregulacije i samoregulacije, promocija medijske pismenosti i dr.

- Pored ostalog, definisana su prava i obaveze pružalaca usluga platformi za dijeljenje video sadržaja, odnosno sistem regulacije i nadzora nad njihovim radom. S obzirom da je zaštita maloljetnika od sadržaja dostupnih kroz AVM usluge, koji mogu ugroziti njihov razvoj, jedna od ključnih nadležnosti Agencije, novim zakonom su unaprijeđena rješenja kojima se propisuju mjere zaštite u zavisnosti od prirode usluga i mogućnosti proaktivnog djelovanja korisnika usluga - navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu potrebu unapređenja efikasnosti i transparentnosti postupka izbora, imenovanja i razrešenja članova Savjeta Agencije i savjeta javnih emitera, Zakonom su revidirana ili dopunjena postojeća rješenja kako bi se otklonili uočeni nedostaci ili nepreciznosti.

- Jedno od novih rješenja podrazumijeva i način finansiranja lokalnih javnih emitera čime se garantuje stabilno, održivo i nezavisno funkcionisanje lokalnih javnih emitera. Predlogom zakona doprinosi se i unapređenju nadležnosti Agencije na polju nadzora i spektra raspoloživih mjera koje se mogu izreći pružaocima AVM usluga u slučaju povrede ovog zakona. Proširivanje opsega mjera koje stoje na raspolaganju Agenciji u vršenju nadzora je jedna od preporuka koja je uvažena proširivanjem (vraćanjem) nadležnosti Agenciji da izriče novčane kazne u slučaju povrede zakona - poručeno je nakon sjednice.
Komentari
Vaš komentar

Top priče

23.06.2024.  |  Finansije

Spajić: Prosječna plata biće 1.000 EUR

Prosječna plata u Crnoj Gori biće hiljadu EUR, saopštio je predsjednik Vlade i lider Pokreta Evropa sad, Milojko Spajić. On je, na konstitutivnoj sjednici podgoričkog PES-a, kazao da mu je svaki euro u državi veliki, prenosi portal RTCG. - Ne dam ga. Budžetska inspekcija biće strah i trepet u državi. Mnoge će ekipe da zaglave zbog nje, ali i zbog poreske inspekcije koje pravimo. Došlo je vrijeme od nule da pravimo neke stvari i to

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.

Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE

Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE

Pratite na našem portalu vijsti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno, uz konsultacije sa našim ekspertima.