NavMenu

Korak bliže izgradnji autoputa Tuzla-Orašje - Studija utjecaja na okoliš za dionicu Tuzla-Maoča na javnom uvidu

Izvor: eKapija Ponedjeljak, 20.11.2023. 09:56
Komentari
Podeli
(Foto: Projektna dokumentacija)
Interesna grupa Euroregija Dunav – Sava – Drava je razvila ideju o izgradnji putne komunikacije koja treba da poveže Tuzlu, Osijek i Pećuh. Realizacija ove ideje je postavljena kao primarni imperativ. U tom kontekstu došlo je do realizacije izrade tehničke dokumentacije koja se odnosi na izgradnju jednog segmenta tog puta, odnosno izgradnju autoputa Tuzla – rijeka Sava, navodi se u Studiji uticaja na živtonu sredinu autoputa Orašje-Tuzla za lot 3, lot 4 i lot 5.

Budući autoput Orašje – Tuzla predstavlja bitan preduslov za razvoj Tuzlanskog kantona. Predmet ove Studije utjicaja na okoliš je autoputa Orašje – Tuzla, dionica Tuzla – Maoča. Početna tačka Tuzla – Maoča u blizini naselja Maoča, a kraj na petlji Mihatovići sa dužinom od cca 24 km. Dionica je podjeljena na tri LOT-a:
  • LOT 3 – Maoča - Majevica;
  • LOT 4 (LOT 4a i LOT 4b) – Majevica - Čanići;
  • LOT 5 – Čanići – Šićki Brod.

Svaki LOT predstavlja jedinstvenu cjelinu sa svojim specifičnostima u projektovanju, izgradnji i održavanju.

Osnovni elementi autoputa – LOT 3 (Granica Federacije BiH – spoj sa LOT-om 4)

Poddionica LOT-a 3 počinje od granice između Federacije BiH i Distrikta Brčko do spoja sa LOT-om 4. Ukupna dužina poddionice iznosi 3,1 km.

U sklopu rješenja projektovana su dva mosta i sedam hidrotehničkih objekata. LOT-3 sa aspekta geotehničkih karakteristika može podjeliti na 3 dijela i to:

• Ravničarski i brežuljkasti dio na prvom dijelu trase;
• Drugi dio trase, središnji dio je područje sa izraženim klizištima i
• Treći dio, dio koji se trenutno obrađuje ovim projektom, planinsko područje sa izraženim strmim terenom, poprečnim jarugama.

Na dijelu trase od km 2+040,00 do km 2+720,00 najizraženiji su vodotoci koji sa padina se ulivaju u rijeku a i konfiguracija terena je takva da su na tom dijelu trase predviđeni objekti - dva mosta.

Osnovni elementi autoputa – LOT 4 – (Majevica - Čanići, 43+320 - 55+860)

LOT4 se sastoji od dvije poddionice i to LOT 4a i LOT 4b. LOT 4a se pruža od spoja sa LOT 3 do petlje Dubrave u naselju Previle u dužini 10,00 km dok se LOT 4b pruža petlje Dubrave u naselju Previle do spoja sa LOT 5 u naselju Čanići u dužni od 2,50 km.

Na ovom potezu projektovan je most Grabovac dužine L=70,0m kojim se premošćava izmješteni regionalni put I Jasenički potok. Sa desne strane neposredno iza izlaznog potrala projektovan je plato za smještaj trafostanice.

Na ovom potezu sa desne strane projektovano je jednostrano odmorište. Odmorište Podorašje je projektovano kao jednostrano odmorište sa sledećim sadržajima:

• Objekat WC-a
• 13 stolova za odmor
• 18 parking mjesta za teretna vozila i autobuse
• 37 parking mjesta za putnička auta od čega su 4 parking mjesta za osobe sa posebnim potrebama i 3 parking mjesta za punjenje električnih vozila.

Na ovoj dionici nalazi se i tunel Majevica, koji je projektovan kao dvocjevni tunel sa zasebnim cijevima za svaki pravac. Osovinsko rastojenje tunelskih cijevi iznosi minimalno 35,0m. Tunel je projektovan da se izvodi prema NATM (nova austrujska tunelska metoda) i za računsku brzinu od 100 km/h.

Generalno se može konstatovati da trasa autoputa na LOT 4a prolazi kroz teške terenske uslove imajući u vidu broj klizišta uz samu trasu, konfiguraciju terena kao i činjenicu da trasa jednim dijelom prolazi uz naseljena mjesta.

S obzirom na to da trasa prolazi kroz naselje Previle, te ga dijeli na dva dijela, a da je na istom potezu smještena i petlja Dubrave vodilo se računa da trasa i petlja budu pozicionirabne u dijelu koji nije gusto naseljen.

Zbog ograničenosti prostora kao i potrebe da naselje ne bude fizičkim razdvojeno visokim nasipima na ovom potezu su projektovani mostovi Dubrave 1 i Dubrave 2 kao i krak 4 petlje Dubrave koji se nešto duže morao voditi uz krak 1 petlje i smjestiti na objekat kako bi se savladala visinska razlika između autoceste i krakova petlje.

Krak petlje 4 ujedno čini i sastavni dio mosta Dubrave 2. Autoput se na ovom potezu nalazi cca 14 m iznad kote terena. Mostovi Dubrave 1 i Dubrave 2 ujedno premoštavaju i rijeku Tinju kao i dvije lokalne saobraćajnice. Korito rijeke Tinje na dijelu ispod mostova je regulisano. Nakon mosta Dubrave 1 i Dubrave 2 trasa ulazi u tunel Previle. Ispred tunela sa desne strane je smješten plato za smještaj trafostanice za napajanje tunela električnom energijom.

Tunel Previle je projektovan kao dvocjevni tunel sa zasebnim cijevima za svaki pravac. Osovinsko rastojenje tunelskih cijevi iznosi minimalno 25,0m. Tunel je projektovan da se izvodi prema NATM (nova austrujska tunelska metoda).

Osnovni elementi autoputa – LOT 5 – (Čanići – Šićki Brod, 55+860 – 63+330)

Sagledavanjem i optimizacijom trase došlo se do toga da podjela lotova prema Idejnom rješenju odstupa od trenutne podjele. Također, prema Idejnom rješenju lotovi su podijeljeni tako da se mjesto uklapanja nalazi na prelaznicama, što je sa gledišta uklapanja lotova i budućeg izvođenja trase nepovoljno. Sada su lotovi 4 i 5 podijeljeni tako da obje osovine padaju, lijeva na početku prelaznice, dok je desna na horizontalnom luku, dakle poprečni nagib je konstantan, što znatno olakšava uklapanje. Oba lota su projektovana na način da počinju od st. 0+000,00. Podjela lotova prema stacionažama je sada:

• Lot 4, Majevica – Čanići od km KM 0+000,00 do KM 12+513,48
• Lot 5, Čanići – Šićki Brod od km KM 0+000,00 do KM 7+500,00

Investitor projekta su Autoceste FBiH, naručila izrade Studije je IPSA Institut, dok je izvršilac Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR).

Javne rasprave će se održati:

- u Tuzli 04.12.2023 godine sa početkom u 10 sati (sala u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla) i
- u Srebreniku 04.12.2023. godine u 13 sati (plava sala Doma kulture u Srebreniku – sala za održavanje sjednica Gradskog vijeća).

Podsjećamo, početkom ove godine iz Autocesta FBiH su najavili da bi gradnja dijela autoputa od Tuzle do Maoče mogla početi u drugoj polovini ove godine. Za tu namjenu 134 mil KM osigurala je Vlada Federacije BiH.

Ovaj dio autoputa predstavlja Y krak koji se veže na Koridor 5C na jugu, odnosno na području Žepča te se na Orašju veže na panevropski koridor koji prolazi kroz Hrvatsku. Takođe, ovaj autoput će imati i konekciju sa jadransko-jonskim autoputem.


S.Š.Komentari
Vaš komentar

Top priče

29.11.2023.  |  Građevina

Raspisan tender za rekonstrukciju objekta Tehničkih fakulteta - Vrijednost radova 1,15 mil EUR

Uprava za kapitalne projekte raspisala je tender za izbor izvođača radova na adaptaciji objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore. Vrijednost ovog projekta iznosi 950.000 EUR bez, odnosno 1,15 mil EUR eura sa PDV-om. Kako je pojašnjeno, predmet javne nabavke je sanacija eksterijera zgrade, obuhvatajući fasadnu bravariju i fasadu, kao i hidroizolaciju dijela krova Tehničkih fakulteta. Rektor Vladimir Božović kazao je da je ova

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.

Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE

Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE

Pratite na našem portalu vijsti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno, uz konsultacije sa našim ekspertima.