Izvor: eKapija | Utorak, 10.11.2020.| 09:48
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Ulcinj dobija novi turistički kompleks - U Donjem Štoju planirana gradnja luksuznog rizorta sa najmanje 150 ležajeva u prvoj fazi

(Foto: Youtube.com/Screenshot)
Podgorička kompanija Normal Company planira izgradnju turističkog kompleksa u naselju Donji Štoj u Ulcinju. Zato je Vlada Crne Gore 22. oktobra iovoj kompaniji izdala urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za realizaciju ovog projekta.

- Urbanističko-tehnički uslovi izdaju se na zahtjev preduzeća Normal Compnay, koje je iskazalo interesovanje za započinjanje izgradnje turističkog kompleksa odnosno rizorta koji bi, između ostalih sadržaja, podrazumijevao izgradnju hotela sa najmanje 150 ležajeva u prvoj fazi - saopšteno je tada iz Vlade.


Kako je može vidjeti u dokumentaciji objavljenoj na sajtu Vlade, parcele na kojima je planirana gradnj turističkog naselja su u vlasništvu kompanije HoldCO EAST, čiji je zastupnik Normal Company. Takođe, navodi se i da je lokacija smještena u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje PPPNOP.

- Prema katalogu Morskog dobra predmetna lokacija je definisana namjenom – površine za turizam. U okviru PPPNOPCG definisani su tipovi turističkih zona prema indikatorima na osnovu režima zaštite i korišćenja prostora. Predmetna lokacija pripada D2 – turističkoj zoni, zoni unutar područja od posebnog prirodnog značaja - navodi se u objavljenoj dokumentaciji.

Površina lokacije na kojoj je planirana gradnja rizorta iznosi 71.821 m2, maksimalna spratnost objekata je P+2, dok je kapacitet hotela, minimum 150 ležajeva.

U zavisnosti od vrste smještajnih objekata ili kompleksa, predmetnu lokaciju čini T1 ili T2 vrsta turističke zone.

- U turističkim zonama T1 od ukupne površine zone, planirana površina terena za građevine koje su prema službenoj kategorizaciji hoteli, je najmanje 70%, a ukupna planirana površina terena za ostale objekte koji mogu biti vile ili turistički apartmani je 30%. Učešće smještajnog kapaciteta je najmanje 70% u građevinama koje su prema
službenoj kategorizaciji hoteli i najviše 30% za ostale dozvoljene objekte. U udio bruto izgrađenih površina ulaze i druge namjene u funkciji turističke ponude npr. površine terasa, bazena i slično - stoji u dokumentu.

Navodi se da turističku zonu T1 nije moguće prenamijeniti u turističku zonu T2.

U turističkim zonama T2 od ukupne površine zone, planirana površina terena za objekte koji su prema službenoj kategorizaciji hoteli najmanje je 50%, a ukupna planirana površina terena za ostale objekte koji mogu biti vile ili turistički apartmani najviše je 50%.

- Učešće smještajnog kapaciteta je najmanje 30% u objektima koji su prema službenoj kategorizaciji hoteli i najviše 70% za ostale dozvoljene objekte. Turističku zonu T2 je moguće prenamijeniti u turističku zonu T1, čime se svi indikatori i ostali uslovi mijenjaju prema uslovima i indikatorima za T1 - navodi se.

Dalje se navodi da se arhitektonsko oblikovanje objekata mora prilagoditi postojećem ambijentu i planiranoj namjeni.

- Objekti se mogu oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima, poštujući načela kontekstualnosti prostora. Slijedeći savremeni razvoj arhitektonske i urbanističke misli, uz odgovarajući kritički pristup, dozvoljena su i arhitektonska rješenja u kojima se polazeći od izvornih vrijednosti graditeljske baštine određene sredine, ne preuzimajući direktno oblike starih estetika, ostvaruju nove vrijednosti koje predstavljaju logičan kontinuitet u istorijskom razvoju arhitekture, interpretirajući tradicionalne elemente savremenim oblikovnim izrazom - piše u dokumentaciji.

Bliži uslovi za primjenu savremenog oblikovanja i materijalizacije objekata, moraju se propisati detaljnijim razradama, u zavisnosti od planirane koncepcije uređenja prostora.

U dokumentaciji se naglašava i da predmetni urbanističko tehnički uslovi važe do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore odnosno do stavljanja van snage Prostornog plana posebne namjene za obalno područje (PPPNOP).

Investicije u izgradnju turističkih kompleksa u Crnoj Gori su u zamahu, pa su nedavno najavljeni i rizorti u Mojkovcu, na Luštici, te Reževićima kod Budve. Nedavno je i Opština Herceg Novi raspisala nagradni konkurs za izradu arhitektonsko urbanističkog rješenja turističkog naselja koje će se prostirati na površini od 18.003 m2 u Zabrđu, na poluostrvu Luštica. Investitor je Alpha company iz Bara.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.