Izvor: Dan | Utorak, 29.09.2020.| 15:38
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Nova pravila za plaćanje obaveza za legalizaciju u Podgorici - Komunalije jeftinije, rok otplate smanjen na 10 godina

(Foto: Shutterstock.com/Lumpang Moonmuang)
Investitor koji u Podgorici želi da gradi novi objekat površine do 200 kvadrata komunalije može platiti u jednakim mjesečnim ratama na period od deset godina, predviđeno je Nacrtom odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koja je na javnoj raspravi.

Prethodnom odlukom ovaj rok je bio dat na 20 godina, a umanjenje roka je uslijedilo jer novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata predviđa da taj rok ne može biti veći od deset godina.

I ovom odlukom predviđeno je šest zona u kojima se može graditi i za svaku od njih definisan je iznos naknade koja se plaća po kvadratu, a cijene su ostale nepromijenjene.

Tako u 1a zoni kvadrat košta 141,56 eura, u I zoni 136,68 eura, u II zoni 97, 63 eura, u III zoni 73,22 eura, u IV zoni 63,46 eura, u V zoni 48,81 eura, dok se u šestoj zoni ne plaćaju komunalije.

Novom odlukom predviđena su i umanjenja komunalija.

Tako će za objekte kojima se rješava stambeno pitanje komunalije biti umanjene za 50%, dok će za objekte u biznis zoni one biti umanjenje za 100%.

- Iznos naknade za otvoreni prostor na parceli koji je projektovan za obavljanje djelatnosti umanjuje se za 50%, za objekte koji su namijenjeni za novo zapošljavanje više od deset lica umanjenje iznosi deset odsto, dok za objekte na kojima su izgrađeni solarni paneli u skladu sa revidovanim glavnim projektom solarnog sistema koji se koriste za grijanje i hlađenje prostora umanjenje naknade je predviđeno za 100 EUR po kvadratu ugrađenog solarnog panela, a najviše do 50% obračunate naknade. Za pretvaranje posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostori ju odnosno poslovne prostorije u posebni ili zajednički dio stambene zgrade naknada će biti umanjena za 70 odsto, pri čemu Glavni grad nema obavezu komunalnog opremanja, dok je za potkrovlja planirano umanjenje naknade za deset odsto - piše u odluci.

Odluka predviđa da će naknada za 50% biti umanjena ako je u pitanju rekonstrukcija ili rušenje postojećeg i izgradnju novog objekta u postojećim gabaritima ako je potrebno dodatno komunalno opremanje.

- Za rekonstrukciju objekata u kulturno-istorijskim cjelinama odnosno objekata upisanih u registar kulturnih dobara naknada se umanjuje za 80%, pri čemu Glavni grad nema obavezu komunalnog opremanja, dok se za samostalni objekat nadzemne garaže komunalije umanjuje za 80 odsto. Za nadzemne garaže u objektu komunalije se umanjuju za 80, pri čemu se umanjenje odnosi na garažna mjesta i interne komunikacije, dok se za vjerske objekte naknada umanjuje za 80 odsto, pri čemu Glavni grad nema nema obavezu komunalnog opremanja - navodi se u odluci.

Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na javnoj raspravi je zaključno sa 10. oktobrom.

Centralna javna rasprava je zakazana za 1. oktobar u podne u zgradi gradskog parlamenta.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.