Izvor: eKapija | Srijeda, 09.09.2020.| 09:18
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Elektronska fiskalizacija - Sve što treba da znate

(Foto: VladKol/shutterstock.com)
U cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje elektronske fiskalizacije, Poreska uprava je na svom sajtu objavila set često posatavljanih pitanja u vezi sa ovim procesom. Kako su istakli, pitanja će biti dopunjavana na nedeljnoj osnovi, radi edukacije i informsanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa.

Na pitanje da li će sistemi za izdavanje faktura morati biti uvezani sa sistemom u Poreske uprave, iz Poreske uprave odgovaraju da, shodno članu 1 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga postupak fiskalizacije odnosi se na gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje u prometu proizvoda i usluga.

- To znači da, kao što će poreske registar kase koje postoje kod gotovinskog plaćanja izvršenog prometa biti povezane sa serverom Poreske uprave, tako i sistemi za izdavanje faktura kod bezgotovinskog plaćanja moraju ispuniti preduslove za slanje XML poruka o transakcijima shodno Zakonu, podzakonskim aktima, te funkcionalnoj i tehničkoj specifikaciji koje prate projekat - ističu iz PU.

Na adresu Poreske uprave stiglo je i pitanje da li razmišljaju da naprave mailing listu gdje bi slali svu novu dokumentaciju vezanu za projekat fiskalizacije ili obaveštenje nešto šta bude objavljeno na portalu. Iz PU odgovaraju da će sva važna obavještenja i dokumentaciju u vezi sa projektom elektronske fiskalizacije objavljivati na svojoj internet stranici.

Kada je riječ o početku registracije IT kompanija zainteresovanih za implementaciju, iz PU ističu da će detaljna upustva za izradu softverskih rješenja, datum početka testiranja softverskih rješanja, te procedure za prijavu proizvođača, održavaoca programskog rješenja kao i samog softvera biće dostupni blagovremeno na istom mjestu.

- Treba naglasiti da će nakon objavljivanja funkcionalne i tehničke specifikacije Poreska uprava organizovati sastanke sa predstavnicima IT zajednice, kao i sa asocijacijama privrednika u Crnoj Gori, kako bi se kroz direktan dijalog otklonile sve nedoumice vezane za implementaciju projekta sa tehničkog i legislativnog aspekta - ističu.

Navode i da će finalne verzije tehničke i funkcionalne specifikacije biti objavljene na internet stranici Poreske uprave početkom septembra, a ovi dokumenti biće dostupni i na engleskom jeziku.

Privrednike je interesovalo i kako će izgledati elektronska fiskalizacija u veleprodaji, na šta iz Poreske uprave kažu da će, imajući u vidu da Zakon o fiskalizaciji u prometu roba i usluga propisuje postupak fiskalizacije, kako gotovinskog, tako i bezgotovinskog plaćanja, i obveznici koji se bave veleprodajom biti u obavezi da obezbijede preduslove za automatski prenos podataka o izvršenim transakcijama.

- Poreski obveznici koji vrše bezgotovinsko plaćanje ne moraju imati fiskalne kase, već su dužni obezbijediti programsko rješenje koje omogućava slanje XML poruke prema Poreskoj upravi i štampanje fakture sa jedinstvenim identifikacionim kodom Poreske uprave. Dakle, obveznici koji izdaju fakture postojeća softverska rješenja za fakturisanje treba da prilagodite shodno funkcionalnoj i tehničkoj specifikaciji projekta elektronske fiskalizacije, te obezbijediti elektronski potpis na osnovu elektronskog certifikata i stalnu internet vezu za slanje poruka Poreskoj upravi - kažu.

Taksisti su uputili pitanje da li će i oni koji nemaju više od jednog auta, biti u obavezi da uvedu elektronsku fiskalizaciju, ili se ova obaveza odnosi samo na firme. Iz Poreske uprave odgovaraju da Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 4 propisuje da su obveznici fiskalizacije fizička lica koja su obveznici poreza na dohodak i obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga; pravna lica koja su obveznici poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koja su obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga i poreski obveznici koji ostvaruju promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nijesu u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

- Dakle, i fizička lica koja se bave prometom proizvoda i usluga, u konkretnom slučaju - preduzetnici koji obavljaju djelatnost taksi prevoza, dužna su obezbijedti preduslove za sprovođenje elektronske fiskalizacije - navode.

Na pitanje da li su i društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač lokalna samouprava u obavezi da od 01. januara 2021. godine budu u sistemu elektronske fiskalizacije odgovaraju da su i ta društva obveznik fiskalizacije, imajući u vidu da ista predstavljaju obveznike poreza na dobit, kao i obveznike izdavanja računa/faktura.

Poreske obveznike zanimalo je i kakav je tretman naknadno odobrenih rabata (knjižna odobrenja) u okviru elektronske fiskalizacije, na šta su iz PU odgovorili da se knjižna odobrenja evidentiraju kroz knjigovodstvo poreskog obveznika i ne fiskalizuju se.

Poreskoj upravi upućeno je i pitanje šta se podrazumijeva pod pojmom elektronski naplatni uređaj.

- Elektronski naplatni uređaj je hardverski uređaj koji omogućava elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom, odnosno na kojem je instalirano softversko rješenje koje podržava kreiranje, slanje i primanje poruka o fiskalnim računima sa PU, korišćenjem fiskalnog servisa - objasnili su.

Kako su dodali, za račune kod bezgotovinskih transakcija nije potreban poseban štampač, već svi štampači koji su do sada korišćeni mogu biti korišćeni za štampanje fiskalizovanih računa.

Na pitanje da li će se u slučaju prekida internet veze računi koji se izdaju bez jedinstvenog identifikacionog koda i koji budu evidentirani u knjizi računa koju treba da ovjeri Poreska uprava fizički nositi na ovjeru, iz PU odgovaraju:

- Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga propisuje da obveznik fiskalizacije može, u slučaju privremenog prekida stalne internet veze, izdati račune klijentu, a isti će biti naknadno fiskalizovani, pri čemu se detaljna pravila vezana za ovakvu situaciju u poslovanju mogu pronaći u Pravilniku o obliku i strukturi poruka i sigurnosnim mehanizmima za razmjenu poruka fiskalnog računa i načinu dostavljanja računa koji su izdati u slučaju prekida stalne internet veze.

U cilju obezbjeđivanja tehničkih preduslova za sprovođenje fiskalnog servisa krozu projekat elektronske fiskalizacije, Poreska uprava je objavila i tehničku i funkcionalnu specifikaciju za krajnje korisnike.

- To će omogućiti poreskim obveznicima da prilagode svoje sisteme za prenos podataka o izvršenom prometu, shodno Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, čija će primjena početi od 1. januara 2021. godine - zaključuju uz Poreske uprave.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.