Izvor: eKapija | Srijeda, 20.05.2020.| 10:30
Izdvojite članak Odštampajte vijest

U Mamulu tokom 2019. uloženo 6,2 mil EUR - U naredne dvije godine planirane investicije vrijedne više od 11 miliona

(Foto: YouTube/screenshot)
Kompanija Orascom Development Holding AG tokom 2020. godine planira ulaganje od 5,1 mil EUR u ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula. Za narednu godinu planirana je investicija u iznosu od 6,45 mil EUR, navodi se u Izvještaju o realizovanim investicionom aktivnostima za 2019. godinu.

- Do kraja juna 2020. godine očekuje se završetak betonsko-armiračkih radova na lokaciji, uz konstataciju da se paralelno odvijaju konzervatorski radovi od strane specijalizovane firme za tu vrstu radova. U prvom kvartalu će biti odabrani podizvođači i dobavljači za kompletnu hotelsku opremu, vanjsku rasvjetu, bazene itd. - navodi se u Vladinom dokumentu koji je ušao u skupštinsku proceduru.

U dokumentu se ističe i da će u drugom kvartalu početi aktivnosti na pripremi memorijalne sobe u saradnji sa relevantnim institucijama.

- U zavisnosti od dinamike završetka radova na izgradnji 10 kV voda od TS 35/10 kV Klinci do rta Arza, očekuje se i polaganje kabla sa odabranim izvođačem u vrijednosti od oko pola miliona eura - piše u dokumentu.

Dodaje se i da je zakupac u fazi planiranja i pripreme povećanja broja radnih mjesta u Orascom Hotels Management Mamula Montenegro.

Kada je riječ o 2019. godini, u Izvještaju se navodi da je, zaključno sa 31. decembrom, u projekat ukupno uloženo 6,2 mil EUR.

- U do sada utrošena sredstva uključeni su troškovi koji su realizovani za pripremu projektne dokumentacije, nabavku opreme, pripremnih radova i plata zaposlenima, angažovanje domaćih i stranih konsultanata, kao
i prve faze građevinskih i konzervatorskih radova - piše u dokumentu.

U navedenom periodu izvršena je isplata godišnje fiksne zakupnine u visini od 47.772 EUR.

- U 2019. godini realizovane su aktivnosti na pripremnim radovima, izradi i reviziji projektne dokumentacije, te angažovanju stručnih i ekspertskih timova koji će učestvovati u rekonstrukciji objekta tvrđave Mamula i samog ostrva, u skladu sa konzervatorskim uslovima. Završeni su i pripremni radovi većeg obima - navodi zakupac u dokumentu dostavljenom Vladi.

Zakupac dalje kaže da su završeni su radovi i na uzornoj sobi budućeg hotela, u cilju da sva projektantska rješenja budu adekvatno testirana, kako bi se pronašao najboljeg prostornog odgovora za veoma zahtjevan ambijent budućeg hotela.

- Paralelno sa procesom projektovanja i realizacijom pripremnih radova tekla je i priprema enterijera uzorne sobe. Na taj način nijesu samo testirani koncepti uređenja enterijera, već i tehnologija, upotreba izolacionih materijala, testiranje koncepta rasvjete itd.

(Foto: Pixabay.com/MilosB)
Glavni projekat je revidovan i dobio je sve neophodne saglasnosti, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Projekat je u ranijem periodu dobio saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara i to 21. februara 2018. godine, stoji u dokumentu.

- Angažovan je glavni izvođač radova, kompanija Mamula Construction, licencirana od nadležnih državnih organa. Za stručni nadzor angažovana je firma Centar za arhitekturu i urbanizam - CAU iz Podgorice. Glavni izvođač radova je kao glavnog podizvođača angažovao renomiranu belgijsku kompaniju Besix DSD, a zatim firme Bokagradnja iz Tivta, Omorika Montenegro iz Herceg Novog, Krušo Niskogradnja takođe iz Herceg Novog, Telemont iz Podgorice, ETG inženjering iz Podgorice i druge. Do sada su ugovoreni radovi u vrijednosti više od 7 mil EUR.

Tokom 2019. završen je glavni projekat trafostanice na ostrvu, kao i projekat i revizija za polaganje podvodnog kabla od rta Arza do ostrva Lastavica.

- Odabrani su podizvođači radova za instalacije jake i slabe struje, vodovodne i kanalizacione mreže, protivpožarnu opremu, opremu za desalinizaciju, kao i za grijanje, ventilaciju i hlađenje. Za ove projekte je urađena posebna dokumentacija, jer se radi o složenim inženjerskim objektima. Angažovana je firma za izvođenje konzervatorskih radova, KOTO d.s.d. iz Bara, koja je specijalizovana za izvođenje radova na kulturnim dobrima - ističe se u Izvještaju.

U skladu sa Ugovorom o zakupu/korišćenju morskog dobra, odnosno Aneksom Ugovora o zakupu potpisanim 14. novembra 2019. godine adaptacija i proširenje pristaništa u Mirištima su odloženi za 24 mjeseca, a za ovu aktivnost planirana je investicija u visini od 160.000 EUR.

- Zakupac je bio stava da proces pripreme novog pristaništa na kopnu treba sinhronizovati sa završetkom investicije na ostrvu, kako bi se izbjegla situacija da rekonstruisano i novo pristanište na kopnu bude korišćeno za transport mehanizacije i materijala u fazi izgradnje na ostrvu - navodi se u Vladinom dokumentu.

Podsjetimo, ugovor o dugoročnom zakupu u vezi sa ostrvom Lastavica sa tvrđavom Mamula Herceg Novi zaključen je 23. februara 2015. godine između Vlade Crne Gore i akcionarskog društva Orascom Development Holding AG iz Švajcarske.

Predmet zakupa je ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula površine 31.848 m2 i u svojini Crne Gore. Osim zakupa navedene lokacije, Vlada je zakupcu dala i isključivo pravo korišćenja morskog dobra, koje nije obuhvaćeno predmetnom lokacijom. Period trajanja zakupa je definisan u odnosu na Datum stupanja na snagu Ugovora, odnosno iznosi 49 godina od datuma potpisivanja Memoranduma o ispunjenju.

Kompanija Orascom je u obavezi da u hercegnovsko ostrvo uloži 15 mil EUR.

Investicionim programom predviđena je rekonstrukcija objekta tvrđave Mamula u hotel muzejskog karaktera sa 23 hotelske sobe, 4 ugostiteljska objekta, spomen sobom za posjetioce, recepcijom, spa centarom, pristaništem, kaskadama sa recikliranom vodom, klubom za vodene sportove, centralizovana kuhinja i infrastrukturni objekti (rezervoar za pitku i otpadnu vodu i trafostanica s agregatom), kao i drugi prateći sadržaji.

Takođe, programom je predviđeno da će do 200 radnih mjesta biti direktno i indirektno otvoreno tokom rada hotela, a procijenjeno je da će isti broj radnih mjesta biti otvoren i tokom perioda izgradnje rizorta, te da će projekat tokom prvih 10 godina donijeti 7,5 mil EUR kombinovanih prihoda, ne računajući zakupninu.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.