Pojmovi za pretragu
Reg.broj
PIB
Region
Broj rezultata: 85
MOOD HOUSE, JADRANSKI PUT B.B., BUDVA
Delatnost: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
WAFFLE HOUSE, RACINA BB, PLAV
Delatnost: Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
MOUSE HOUSE, ŠKALJARI BB, KOTOR
Delatnost: Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
KITE HOUSE, DONJI STOJ B.B., ULCINJ
Delatnost: Hoteli i sličan smeštaj
HOUSE VUČELJIĆ, BJELIŠI BB, BAR
Delatnost: Postavljanje električnih instalacija
COFFEE HOUSE, POLJE BB, BAR
Delatnost: Usluge pripremanja i posluživanja pića
COFFEE HOUSE NO. 2, POLJE BB, BAR
Delatnost: Usluge pripremanja i posluživanja pića
FLOGEN HOUSE, VELJI VINOGRADI B.B., BUDVA
Delatnost: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
STONE HOUSE, PRISTAN BB, ULCINJ
Delatnost: Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
SUPPLEMENT HOUSE, ŠEIK ZAIDA BR.13, PODGORICA
Delatnost: Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama