Vojnomedicinska akademija- VMA Beograd


Main info
FULL NAME
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA BEOGRAD
ADDRESS
Crnotravska 17, 11000 Beograd
Responsible person
Miroslav Vukosavljević, načelnik
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Suppliers
Events
Persons
Philanthropy
Activity description
Vojnomedicinska akademija je moderna ustanova sa tradicijom lečenja od 1844. godine, čija je organizacija rada, stručnost, naučni rad i komfor na nivou svetskih standarda. U VMA se leče vojni i civilni osiguranici, a otvorena je i za strane državljane, bez posebne procedure.

Sektori:
Sektor za lečenje
Organ za školovanje i NIR
Zavod za preventivnu medicinu
Institut za farmaciju
Organi za pozadinu

Civilni osiguranici se primaju uz propisan uput, a mogu i lično plaćati troškove ispitivanja i lečenja po cenovniku koji valorizuje sve usluge. Strani državljani plaćaju neto uvećane trokove lečenja, ali uz veoma pristupačne cene.

Dijagnostičke procedure, terapijski tretman, edukacija i naučnoistraživački rad sprovodi se u 25 klinika u kojima ima 1200 bolesničkih kreveta, u 17 veoma dobro opremljenih dijagnostičkih i istraživačkih instituta. Lekari svih specijalnosti koji su visoko stručno i naučno osposobljeni, prate i primenjuju savremene medicinske trendove uz korišćenje moderne medicinske tehnologije.


News