Specijalna bolnica za rehabilitaciju Vranjska banja


Main info
FULL NAME
Specijalna bolnica za rehabilitaciju Vranjska banja
ADDRESS
Kralja Petra I Oslobodioca br.7, 17542 Vranjska Banja
Responsible person
Zoran Milosavljević, direktor

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Suppliers
Activity description
Vranjska Banja je banja sa najtoplijom mineralnom vodom u Evropi. Voda temperature od 94° do čak 110°C, kapaciteta 140 litara u sekundi, izbija na površinu zemlje iz desetak izvora.

Značaj ove vode nije samo u visokoj temperaturi, nego i u izuzetnom lekovitom svojstvu (mineralna, bogata sumporom, blago alkalna). Uspešno pomaže u lečenju svih oblika reumatizma, neuroloških oboljenja, posttraumatskih stanja, bolesti organa za varenje, ginekoloških i kožnih oboljenja.

Vranjska Banja je jedna od retkih kraljevskih banja u Srbiji. U njoj se od 1914. godine lečio i Kralj Petar I Karađorđević. Kraljeva kada se i danas čuva i koristi.

Vranjska Banja raspolaže modernim uređajima i aparatima za primenu svih oblika i metoda lečenja iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i to:

Hidroterapija - koja se obavlja u kadama sa termomineralnom vodom sa temperaturom koju podešava sam korisnik, zavisno od potrebe ili propisane terapije.

Kineziterapija - se odvija u sali za kineziterapiju (grupna i individualna).

Elektroterapija - koristi moderne aparate sa svim oblicima struje gde se vrši elektrostimulacija, galvanizacija, elektroforeza. U kombinaciji sa vodom koristi se galvanska kada i četvoroćelijske kupke.

Magnetoterapija - nisko frekventnim, visoko frekventnim i ultra visoko frekventnim magnetnim poljem.

Masaža - ručna, vibromasaža, podvodna masaža i biserne kupke.

Sonoterapija - primena ultrazvuka.

Termoterapija - aplikacija peloida po segmentima.

Fototerapija - primena UV i IC zraka.

Laseroterapija.

News