Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije

Malo preduzeće

Potpuni naziv:

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije

Matični broj:

????????

PIB:

?????????

Contact

Adresa:Nemanjina 34, 11000 Beograd
Telefon: ??? ?? ???? ???, ???? ???, ???? ???, ???? ???
Fax: ???(??)???? ???
Email:no-reply@example.com

Status, income, ownership

Oblik svojine:

state property

Broj zaposlenih:

Nivo prihoda/godina:

Rast prihoda:

%

Activity description

- koordinisanje, praćenje i izveštavanje o procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji;

- koordinisanje pregovora sa Evropskom unijom;

- koordinisanje sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim Sporazumom;

- koordinisanje pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji;

- koordinisanje saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije, kao i stručnu i tehničku saradnju u procesu pridruživanja i pristupanja sa državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima, u saradnji i uz obaveštavanje Ministarstva spoljnih poslova; podsticanje i praćenje usklađivanja propisa Republike Srbije s propisima i standardima EU i obaveštavanje EU i javnosti o tome;

- pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa s propisima EU;

- praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju EU;

- koordinisanje prevođenja i pripreme nacionalne verzije propisa EU i prevoda zakonodavstva Republike Srbije na jedan od zvaničnih jezika Unije;

- informisanje javnosti i promociju aktivnosti u procesu pridruživanja i pristupanja EU;

- saradnju, posredstvom Ministarstva spoljnih poslova, sa Misijom Republike Srbije pri EU u procesu pridruživanja i pristupanja Uniji;

- organizaciju obuke iz oblasti EU u saradnji sa drugim organima državne uprave i službama Vlade.

Kancelarija ostvaruje saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova i drugim nadležnim organima državne uprave u razmatranju pitanja koja se odnose na definisanje potreba i popunjavanje stručnog dela diplomatskog kadra Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji u svim fazama evropskih integracija.

Kancelarija obavlja i druge poslove iz oblasti pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji koje joj Vlada poveri.
Prikaži pun opis

News

view all

12.07.2024.  |  Finansije

Dodatnih 18 mil USD od SAD za unapređenje postupaka javnih nabavki u Srbiji, pristupa pravdi za građane, zaštite životne sredine, energetske bezbednosti...

Sjedinjene Američke Države, preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), najavile su dodatnih 18 mil USD razvojne pomoći Srbiji, i to kroz amandmane postojećih sporazuma o pomoći, saopštilo je ministarstvo za evropske integracije. U zajedničkom saopštenju ministarstva i USAID-a navodi se da će se ova sredstva, između ostalog, iskoristiti za unapređenje postupaka javnih

Iz kataloga roba i usluga

Administration, defence and social security services

Diplomatic services

Isporučioci