Agencija za upravljanje lukama Beograd

Potpuni naziv:

Vlada Republike Srbije Beograd, Agencija za upravljanje lukama Beograd

Odgovorno lice:

Vuk Perović, v.d. direktora

Matični broj:

????????

PIB:

?????????

Datum osnivanja:

??.?.????.

Contact

Adresa:Nemanjina 4, 11000 Beograd
Telefon: ??? (?)?? ??? ????
Fax: ??? (?)?? ??? ????
Email:no-reply@example.com

Status, income, ownership

Oblik svojine:

state property

Activity description

Agencija za upravljanje lukama u svojoj nadležnosti ima regulativne, razvojne, stručne i strateške poslove:

AUL predlaže Vladi luke, odnosno delove luka namenjenih za međunarodni, odnosno domaći saobraćaj i pristaništa.
AUL predlaže Vladi i uslove koje moraju da ispunjavaju luke otvorene za međunarodni saobraćaj, luke otvorene za domaći saobraćaj, pristaništa i privremena pretovarna mesta.
AUL predlaže Vladi utvrđivanje lučkog područja za svaku luku, odnosno pristanište u skladu sa planovima prostornog uređenja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.
AUL zaključuje ugovor o obavljanju lučke delatnosti na osnovu dobijenog odobrenja; vodi upisnik lučkih operatera kojima je izdato odobrenje;
AUL donosi i javno objavljuje lučke tarife;prati rad lučkih operatera i korisnika luke, odnosno pristaništa koji obavljaju lučke delatnosti u skladu sa prirodom njihovog poslovanja i obavezama preuzetim prema agenciji;
AUL podstiče međulučku i unutrašnju lučku konkurenciju i obavlja poslove sprečavanja monopola u luci, odnosno pristaništu;
AUL vrši promociju vodnog transporta i u zavisnosti od ciljeva i zadataka projekata konkuriše ili stvara uslove zainteresovanim subjektima da konkurišu za sredstva iz međunarodnih i evropskih fondova koji su predviđeni za ovu namenu;
AUL obavlja i druge poslove određene zakonom.
Prikaži pun opis

Objekti i toponimi

view all
međunarodno putničko pristanište Sremski Karlovci
Upravljanje objektom
Podunavska, Sremski Karlovci, Srbija
Sremski Karlovci
Terminal za rasute terete Krnjača
Investitor
Palilula (Beograd)
Pristanište Beograd
Upravljanje objektom
Karađorđeva 13, Stari grad Beograd, Srbija
Stari Grad (Beograd)

News

view all

12.06.2024.  |  Saobraćaj, Turizam, sport, kultura

Za čišćenje buduće marine u Smederevu biće izdvojeno 50 miliona dinara

Direktor Agencije za upravljanje lukama Vuk Perović najavio je da će za čišćenje akvatorije buduće smederevske marine biti izdvojeno 50 miliona dinara. - U narednom periodu izdvojićemo 50 miliona dinara za čišćenje akvatorije marine u Smederevu, što predstavlja preduslov za izgradnju ovog nautičkog objekta - rekao je Perović koji se sastao sa gradonačelnicom Smedereva Jasminom

Iz kataloga roba i usluga

Travel agency and similar services

Freight transport agency services

Port operation services

Waterway operation services

Isporučioci