Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije Beograd


Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE
Opis djelatnosti
Prvi Socijalno – ekonomski savet Republike Srbije osnovan je 2001. godine na osnovu Sporazuma o osnivanju, delokrugu i načinu rada, koji su zaključili Vlada Srbije, Savez samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata i Unija poslodavaca Srbije.

U novembru mesecu 2004. godine donet je Zakon o socijalno-ekonomskom savetu („Sl. glasnik RS“ br 125/04), na osnovu čega je Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije dobio zakonski okvir za osnivanje i funkcionisanje. Ovim zakonom je Savet definisan kao nezavisno telo koga čine predstavnici Vlade Republike Srbije, predstavnici reprezentativnih udruženja poslodavaca i predstavnici reprezentativnih sindikata.

Savet ima 18 članova, pri čemu u sadašnjem sazivu, pored šest predstavnika Vlade, u radu Saveta učestvuje i šest predstavnika Unije poslodavaca Srbije, četiri predstavnika Saveza samostalnih sindikata Srbije i dva predstavnika Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost”, kao organizacija zaposlenih i poslodavaca koje su dokazale svoju reprezentativnost na nacionalnom nivou.
Socijalno-ekonomski savet je osnovan u cilju uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga u pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada, razvoja kulture pregovaranja, podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, razvoja demokratije i izdavanja časopisa, brošura i drugih publikacija iz delokruga svog rada.

Socijalno-ekonomski savet razmatra pitanja: razvoja i unapređivanja kolektivnog pregovaranja, uticaja ekonomske politike i mera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost, politike zapošljavanja, politike zarada i cena, konkurencije i produktivnosti, privatizacije i druga pitanja strukturnog prilagođavanja, zaštite radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke, zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti, demografskih kretanja i druga pitanja u skladu sa aktima Socijalno-ekonomskog saveta. Takođe, Savet razmatra nacrte zakona i predloge drugih propisa od značaja za ekonomski i socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca i o njima daje mišljenje.

Organizacione i administrativno-tehničke poslove za Socijalno-ekonomski savet obavlja Sekretarijat Socijalno-ekonomskog saveta. Sekretarijatom rukovodi i za njegov rad odgovara sekretar Saveta, a koga imenuje Savet na četiri godine.