BIMAL d.d. Brčko


Opis djelatnosti
Kompanija BIMAL d.d. Brčko spada u red najmodernijih fabrika za proizvodnju jestivog ulja na području jugoistočne Europe. BIMAL-ove proizvode čine visokokvalitetno suncokretovo ulje, ulje repice i soje, kao i proteinska sačma za industriju stočne hrane, te sirova ulja, masne kiseline i lecitin.