NavMenu

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd

Potpuni naziv:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE BEOGRAD

Odgovorno lice:

Mirjana Andrić

Matični broj:

????????

PIB:

?????????

Datum osnivanja:

??.??.????.

Pretežna delatnost:

(????) Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Sed eget rutrum mauris In

Kontakt

Adresa:Radoslava Grujića 11, 11000 Beograd
Telefon: ??? (?)?? ???? ???
Fax: ??? (?)?? ???? ???
Email:no-reply@example.com

Status, prihod, vlasništvo

Oblik svojine:

državna

Opis djelatnosti

-Ostvarivanje uvida u stanje nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog i kulturnih dobara od velikog značaja i preduzimanje mera u vezi sa njihovom zaštitom i korišćenjem;
-pružanje stručne pomoći i unapređivanje rada na zaštiti kulturnih dobara, naročito u pogledu savremenih metoda stručnog rada;
-staranje o stručnom usavršavanju radnika koji rade na poslovima zaštite kulturnih dobara;
-vođenje centralnih registara kulturnih dobara po vrstama i dokumentacije o njima;
-staranje o zaštiti kulturnih dobara od izuzetnog značaja;
-staranje o jedinstvenoj primeni kriterijuma u pogledu predlaganja za proglašenje nepokretnosti za kulturna dobra i utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara od velikog i od izuzetnog značaja;
-saradnja sa zavodima za zaštitu spomenika kulture u pripremi planova i programa rada na nepokretnim kulturnim dobrima;
-vođenje evidencije i dokumentacije o nepokretnostima od posebnog značaja za istoriju i kulturu Republike Srbije koje se nalaze u zemlji i inostranstvu i staranje o njihovom očuvanju;
-staranje o jedinstvenoj primeni međunarodnih konvencija i drugih međunarodnih akata na teritoriji Republike Srbije;
-obaveštavanje jedanput godišnje Narodne Skupštine Republike Srbije o stanju zaštićenosti kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine;
-utvrđivanje da li određene stvari, izuzev publikacija, koje uživaju prethodnu zaštitu, odnosno za koje se pretpostavlja da imaju svojstva takvih stvari, mogu da se privremeno ili trajno izvezu u inostranstvo;
-proučavanje nepokretnih kulturnih dobara i izrada studija, elaborata i projekata sa odgovarajućom dokumentacijom radi najcelishodnije zaštite i korišćenja određenog nepokretnog kulturnog dobra;
-staranje da se u okviru planiranja i uređenja prostora nepokretnim kulturnim dobrima obezbedi odgovarajuće mesto i uloga u određenoj sredini;
-objavljivanje građe o preduzetim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima;
-izrada projekata za izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima i izvođenje radova;
-ostvarivanje uvida u sprovođenje mera zaštite i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara;
-pružanje stručne pomoći na čuvanju i održavanju kulturnih dobara sopstvenicima i korisnicima tih dobara;
-staranje o korišćenju kulturnih dobara u svrhe određene zakonom;
-praćenje sprovođenja mera zaštite i predlaganje mera zaštite kulturnih dobara;
-sprovođenje mera tehničke zaštite i fizičke zaštite kulturnih dobara;
-izdavanje publikacija o kulturnim dobrima i o rezultatima rada na njihovoj zaštiti;
-izlaganje kulturnih dobara, organizovanje predavanja i drugih prigodnih oblika kulturno obrazovne delatnosti.
Prikaži pun opis

Vijesti

Vidi sve

21.04.2024.  |  Građevina, Turizam, sport, kultura

Javni poziv za konzervatorsko-restauratorske radove na kuli i bedemu manastira Manasija

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture raspisao je javni poziv za konzervatorsko-restauratorske radove na kuli sedam i istočnom bedemu manastira Manasija. Procenjena ukupna vrednost bez PDV-a iznosi 16.666.666,67 dinara. Poziv je otvoren do 14. maja. Pogledajte detalje OVDE.

Pobjede na tenderima

Vidi sve

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Sed eget rutrum

Lorem ipsum dolor sit

Iznos: ???.???

20.05.2024.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit

Iznos: ???.???

20.05.2024.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit

Iznos: ???.???

20.05.2024.

Iz kataloga roba i usluga

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor

Isporučioci

 • Lorem ipsum dolor sit

  Lorem ipsum dolor sit amet

  Iznos: ???.???

  20.05.2024.

  Lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

  Iznos: ???.???

  20.05.2024.

 • Lorem ipsum dolor sit

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Sed eget rutrum mauris In eu congue sapien Integer

  Iznos: ???.???

  20.05.2024.

  Lorem ipsum dolor sit

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

  Iznos: ???.???

  20.05.2024.

 • Lorem ipsum dolor sit

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Sed eget rutrum mauris In eu congue sapien Integer a leo

  Iznos: ???.???

  20.05.2024.

  Lorem ipsum dolor sit

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Sed

  Iznos: ???.???

  20.05.2024.

 • Lorem ipsum dolor sit

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Sed eget rutrum

  Iznos: ???.???

  20.05.2024.

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Sed eget

  Iznos: ???.???

  20.05.2024.

 • Lorem ipsum dolor sit

  Lorem ipsum dolor sit amet

  Iznos: ???.???

  20.05.2024.

  Lorem ipsum dolor

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

  Iznos: ???.???

  20.05.2024.