NavMenu

UPA Beograd

Micro preduzeće

Potpuni naziv:

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije Beograd

Odgovorno lice:

Anđelka Jevtović

Matični broj:

????????

PIB:

?????????

Datum osnivanja:

????.

Kontakt

Adresa:Kneza Miloša 7A, 11000 Beograd
Telefon:
Fax:
Email:no-reply@example.com

Status, prihod, vlasništvo

Oblik svojine:

Broj zaposlenih:

? (????)

Nivo prihoda/godina:

???-??? EUR

Opis djelatnosti

*Okupljanje i profesionalno i društveno organizovanje pejzažnih arhitekata, odnosno stručnih institucija, članova udruženja, koje se bave delatnošću pejzažne arhitekture, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva;

*Afirmacija i zaštita temeljnih vrednosti, interesa i položaja pejzažne arhitekture u društvu, kroz promociju humanih, naučnih, umetničkih i dr. aspekata pejzažne arhitekture u svim oblastima struke kao što su: zaštita predela i prirodnih resursa, zaštita životne sredine, očuvanje kulturne baštine i pejzažnih vrednosti prostora, planiranje i uređivanje predela, planiranje rekreativnih područja, planiranje i projektovanje urbanih otvorenih prostora, pejzažni i urbani dizajn, razvoj pejzažne i vrtne kulture, unapređenje delatnosti pejzažnog inženjeringa i menadžmenta, afirmacija savremenih dostignuća struke itd;

*Inspirisanje i podsticanje stvaralaštva pejzažne arhitekture kroz organizaciju i sprovođenje konkursa za dobijanje idejnih rešenja, izložbi, konferencija i seminara, izdavačke delatnosti i dr;

*Osiguranje uslova za obavljanje profesije, kao i zaštita autorskih prava pejzažnih arhitekata, odnosno zaštita i afirmacija profesionalnih interesa i stručnog statusa članova UPAS-a;

*Praćenje izvršenja prava i obaveza svojih članova, posebno sa stanovišta profesionalnog kodeksa pejzažnih arhitekata;

*Međusobna razmena znanja i iskustava pejzažnih arhitekata kroz razvijanje organizovanog informisanja članova i šire stručne javnosti, kao i razmena iskustava sa predstavnicima drugih struka;

*Pružanje kolegijalne pomoći svojim članovima, stalna briga o njihovom usavršavanju, kao i zapošljavanju mladih stručnjaka;

*Saradnja sa međunarodnim organizacijama pejzažnih arhitekata, kao i domaćim i međunarodnim udruženjima srodnih struka;

*Organizovanje učešća u pripremi i donošenju zakona i podzakonskih akata od značaja za struku;

*Učestvovanje u razvoju stručno-naučne i stručno-umetničke delatnosti i unapređenju obrazovanja iz oblasti pejzažne arhitekture zajedno sa obrazovnim i naučnim ustanovama i privredom;

*Organizovanje i sprovođenje stručnih ispita u saradnji sa nadležnim državnim organima za izdavanje odgovarajućih uverenja za rad pejzažnih arhitekata;

*Registrovanje aktivnosti članova UPAS-a na polju stručnog i društvenog delovanja i dodela odgovarajućih nagrada i priznanja za uspešna dostignuća u oblasti pejzažne arhitekture...
Prikaži pun opis

Vijesti

Vidi sve

07.06.2023.  |  Vijesti

Salon pejzažne arhitekture u Galeriji nauke i tehnike SANU

Izložba Međunarodnog salona pejzažne arhitekture, desetog po redu, biće dostupna za publiku od danas do 30. juna u Galeriji nauke i tehnike SANU, dok je svečano otvaranje sa dodelom priznanja planirano za petak, 9. jun, u 18 sati. Salon pejzažne arhitekture u Srbiji postoji od 2005. godine u vidu bijenalne izložbe na kojoj se predstavljaju realizovani i nerealizovani projekti, studije,

Iz kataloga roba i usluga

Lorem ipsum