Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Datum objave

Od

Do

 
Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika (oprema proizvodnje, kancelarijski namještaj, sitan inventar) ističe: čet 19.11.2020. | objavljen: uto 20.10.2020. DOBOJKA a.d. Doboj u stečaju
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika (zemljište) u Mostaru, Varešu, Tuzli i (dvorište, kuća i zgrada) u Tuzli ističe: pet 30.10.2020. | objavljen: uto 20.10.2020. Vranica d.d. Sarajevo u stečaju
Prodaja nekretnina-poslovni prostor u Sarajevu ističe: sre 28.10.2020. | objavljen: pon 19.10.2020. Razvojna banka FBiH Sarajevo
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika (poslovne zgrade u privredi i ekonomska dvorišta) na KO Kopači, Novo Goražde ističe: uto 10.11.2020. | objavljen: pet 16.10.2020. Fabrika za proizvodnju žice a.d. Novo Goražde
Oglas za drugu prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika (poslovna hala i pripadajuće dvorište) ističe: pon 02.11.2020. | objavljen: pet 16.10.2020. SKM GLAS d.o.o. Živinice u stečaju
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika (livade i pašnjak) na KO Modrac, Lukavac ističe: uto 27.10.2020. | objavljen: čet 15.10.2020. FABRIKA SODE d.d. Lukavac u stečaju
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika (poslovna zgrada i proizvodna hala) u Bosanskoj Krupi ističe: pon 16.11.2020. | objavljen: čet 15.10.2020. Podgrmeč d.d. Bosanska Krupa u stečaju
Prodaja nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika (poslovni objekti sa strojevima i opremom) ističe: čet 22.10.2020. | objavljen: uto 13.10.2020. PS VITEZIT d.o.o. Vitez u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika-magacin gotovih proizvoda ističe: čet 05.11.2020. | objavljen: pon 12.10.2020. Sadaimler doo Han Pijesak u stečaju