(Nabavka male vrijednosti) Nabavka laboratorijske opreme Federalna uprava policije Sarajevo pon 02.08.2021.
(izmjena tenderske dokumentacije) Laboratorijski reagensi i potrošni materijal JU Dom zdravlja sa poliklinikom Izudin Mulabećirović-Izo Tešanj pon 02.08.2021.
Lijekovi I/26/2021 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a Klinički centar Univerziteta u Sarajevu pet 30.07.2021.