(Nabavka male vrijednosti) Klima uređaj za kamionsku vagu i LPD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik- Živinice pon 02.08.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Materijal za zavarivanje Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik- Živinice pon 02.08.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Popravak službenog motornog vozila marke Škoda Octavia u vlasništvu Uprave policije MUP USK UPRAVA POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA UNSKO SANSKOG KANTONA pon 02.08.2021.