(Nabavka male vrijednosti) Nabavka tonera za štampače JZU Institut za javno zdravstvo sre 08.12.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Kočni ventil i indikator brzine za dizel hidrauličnu lokomotivu Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik - Živinice sre 08.12.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka i ugradnja pločastog namještaja Dječiji dom Bjelave Sarajevo sre 08.12.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka kancelarijskog namještaja i inventara Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo sre 08.12.2021.