Nafta i naftni derivati-Poslovnica Elektro Ljubuški JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar uto 19.01.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nafta i naftni derivati- Poslovnica Elektro Drvar JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar uto 19.01.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabava lož ulja Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ Livno uto 19.01.2021.