(Nabavka male vrijednosti) Nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana TK Zajednička služba kantonalnih organa pet 15.10.2021.
Javna nabavka robe- meso i proizvodi od mesa JAHORINA OC a.d. Pale pet 15.10.2021.
Sadni materijal KJP Sarajevo-šume Sarajevo pet 15.10.2021.