Sukcesivna nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića JP AQUANA d.o.o. Banja Luka pon 19.04.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Sokovi i gazirana voda-Lot 1908 KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo pon 19.04.2021.
Nabavka pekarskih proizvoda Služba za zajedničke poslove institucija BiH Sarajevo pon 19.04.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka robe-Bezalkoholna pića Univerzitet u Sarajevu pet 16.04.2021.