Ministarstvo pravde Republike Srpske


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
Ministarstvo pravde Republike Srpske
ADRESA
Vuka Karadžića 4, 78000 Banja Luka
Odgovorno lice
Anton Kasipović od decembra 2014.
prethodnici +

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE
Vijesti
Tenderi
Isporučioci
Događaji
Ličnosti
Opis djelatnosti
Ministarstvo pravde vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Republike Srpske u oblasti: pravosudnih institucija i upravnog nadzora nad radom pravosudne uprave; kazneno i vaspitno-popravnih ustanova, izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, inspekcijskih poslova koji se odnose na izvršenje krivičnih sankcija, stara se o obezbjeđenju jedinstvenog i zakonitog izvršenja krivičnih sankcija, organizaciji rada i funkcionisanju kazneno-popravnih i vaspitno-popravnih ustanova, praćenju i kontroli rada službi, očuvanju bezbjednosti, stručnom osposobljavanju i kreiranju kadrovske politike, pružanja pomoći u edukaciji sudija i tužilaca, vrši kontrolu ostvarivanja, poštovanja i unapređivanja ljudskih prava lica lišenih slobode, prati pojave, vodi odgovarajuće evidencije u cilju analiziranja i sagledavanja funkcionisanja sistema izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija i predlaganje mjera za njihovo unapređenje; vrši stručnu pripremu prijedloga za pomilovanje i amnestiju, te priprema analize, informacije i izvještaje iz oblasti pomilovanja. Vrši poslove koji se odnose na organizaciju i rad javnih pravobranilaštava, advokature i drugih službi pravne pomoći, sudova za prekršaje, poslovi koji se odnose na organizaciju i rad sudova za prekršaje obuhvataju pripremu izvještaja i informacija na bazi izvršenog nadzora u pogledu primjene sudskog poslovnika u sudovima za prekršaje i staranje o primjeni organizacionih normi i prikupljanju podataka prekršajne statistike.

Ministarstvo vrši stručne i druge administrativne poslove koji se odnose na polaganje pravosudnog ispita, vrši obradu zahtjeva domaćih i inostranih sudova i drugih državnih organa u vezi sa pružanjem međunarodne pravne pomoći, daje stručna mišljenja u pogledu međunarodnih ugovora koji se odnose na pružanje međunarodne pravne pomoći u građanskoj i krivičnoj materiji, priprema mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i prijedloge zakona kojima se regulišu pitanja sa elementom inostranosti; ostvaruje komunikaciju sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu u skladu sa zakonom; aktivno učestvuje u postupku primjene, izrade i usvajanja zakonskih projekata iz svoje nadležnosti; daje stručna mišljenja u pogledu zakonskih projekata na zahtjev ostalih ministarstava i drugih ovlašćenih organa; donosi podzakonske akte potrebne za sprovođenje zakona; pruža informacije putem medija i drugih vidova informisanja o svom radu i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.


Vijesti