Tenderi
Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Tip ponude
Važenje tendera
Datum objave

Od

Do

 
Agro
Naručilac:
JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
Energija
Naručilac:
Opština Petnjica
Građevina
Naručilac:
Direkcija javnih radova Podgorica
Saobraćaj
Naručilac:
Opština Kotor
Finansije
Naručilac:
JZU Opšta bolnica Nikšić
Turizam, sport, kultura
Naručilac:
Tržnice i pijace doo Podgorica
Zdravstvo
Naručilac:
Klinički centar Crne Gore, Podgorica
Sudske prodaje/Stečajevi
Naručilac:
Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica