(pregovarački postupak) Enteralna hrana, BAVS15/2020 Klinički centar Srbije Beograd pet 27.11.2020.
Laboratorijski materijal, D/0012/20 Dom zdravlja dr Milutin Ivković Palilula pet 27.11.2020.