Lekovi i preparati sa negativne liste, galenski lekovi, JN 4-14d/21 Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Novi Sad uto 13.04.2021.
Sanitetski i medicinski potrosni materijal: špricevi i špric boce i hirurški nožići, JN 10/21 Klinika za rehabilitaciju dr Miroslav Zotović Beograd uto 13.04.2021.
Potrošni materijal za medicinske aparate-1.5., 15/21 Opšta bolnica Dr Laza Lazarević Šabac uto 13.04.2021.
Sanitetski, potrošni i stomatološki materijal, 7/21 Dom zdravlja Rekovac uto 13.04.2021.