Nabavka vozila, 3494/20 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Kraljevo pet 27.11.2020.
Autobus, 138/20 JP Drumski prevoz putnika Rekovac pet 27.11.2020.
Delovi sistema za oslanjanje, 59/20 JGSP Novi Sad pet 27.11.2020.
Usluga popravki menjača, O.P.O.132/2020 JKP Gradska čistoća Beograd pet 27.11.2020.