Pogledajte ponude


(Nabavka male vrednosti) Nabavka električne energije, 42-01/2022-JN JP za komunalne usluge Komunalac Kanjiža ned 22.05.2022.
Izbor isporučioca električne energije, 1/22 Osnovni sud u Valjevu sub 21.05.2022.
Električna energija, 1/22 Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd sub 21.05.2022.
Električna energija, 1 VUK KARADŽIĆ BUJANOVAC sub 21.05.2022.
Električna energija, 834/22 Dom za lica sa oštećenim vidom Zbrinjavanje, Pančevo sub 21.05.2022.